ŽIVĚ: Advokátní deník vysílá 1. kulatý stůl expertů k online soudnictví

Téma digitalizace rezonuje celou společností. Digitalizace justice, potažmo agend České advokátní komory, byla také jedním z ústředních a emotivně diskutovaných témat jejího 8. sněmu. Podporu elektronizace justice i advokacie a důslednému využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy vyjádřilo rovněž představenstvo ČAK ve svém programovém prohlášení.

Advokátní deník proto využil nabídky odvysílat přímý přenos ze sedmi kulatých stolů, kde o maximalizaci přínosů pro občany a minimalizaci rizik, která jsou s digitalizací justice spojena, budou diskutovat představitelé justice, advokacie, experti Ministerstva spravedlnosti a zástupci občanských iniciativ. První z nich můžete sledovat již 14. února od 12:00 hodin přímo z této stránky AD.

 

 

Moderátorem kulatých stolů bude generální ředitel České tiskové kanceláře JUDr. Jiří Majstr.

 

1. kulatého stolu na téma Pojem online soudnictví a online soudy: vymezení; vývoj v blízké budoucnosti; aktuální příklady online soudnictví ve světě a jejich úskalí; hlavní související otázky (ve smyslu katalogu relevantních témat) se jako diskutéři zúčastní:

JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), odborný pracovník Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity v Brně,

Mgr. Tomáš Mottl, soudce Městského soudu v Praze , člen Republikové rady Soudcovské unie ČR

Mgr. Jan Převrátil, ředitel odboru strategie a koncepce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Dotazy v průběhu kulatého stolu je možné pokládat přes Sli.do #CTK-justice.

 

Snaha etablovat první státní online soudy a postupně je integrovat do národních soudních soustav je mezinárodním trendem posledních let. V případě online soudů pro civilní spory hovoříme o velmi výrazném zjednodušení tradičních postupů bez papírové komunikace a bez fyzického projednávání sporů před soudcem. Ve státech, které modernizují justici pomocí technologií, je zavádění online soudnictví silné téma, jehož středobodem je občan a jeho faktický přístup ke spravedlnosti, k férovému a efektivnímu řízení. Vedlejším cílem bývá přirozeně také ekonomické zefektivnění a úspora.

 

Kulaté stoly jsou součástí plnění výzkumného projektu o přípravě online soudnictví, financovaného Technologickou agenturou ČR. Řešiteli jsou PRK Partners advokátní kancelář, Masarykova univerzitaVUT Brno. Přímé přenosy bude streamovat ČTK.

 

Redakce AD

 

 

Go to TOP