Je Vaší doménou občanské právo? Přihlaste se na seminář Brusel I bis

Evropský institut veřejné správy (EIPA) připravil pro právníky pracující v oblasti občanského práva seminář na téma Nařízení Brusel I bis – příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Akce se uskuteční ve dnech 25. a 26. září v Lucemburku a naváže na ni návštěva Soudního dvora EU.

 

Seminář

Nařízení Brusel I bis
– příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Termín:  25. – 26. září 2024
Místo konání: Lucemburk

 

Cílovou skupinou projektu jsou právníci, jejichž činnost souvisí s občanským právem, a kteří se zabývají přeshraničními občanskoprávními spory, ale je určen rovněž těm, kdo mají zájem o prostor svobody, bezpečnosti a práva v EU, založený na zásadách vzájemného uznávání a vzájemné spolupráce a důvěry.

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace o judikatuře Soudního dvora EU ve vztahu k nařízení Brusel I bis, které je „nestorem“ justiční spolupráce EU v občanských věcech a má zásadní vliv na zpřesňování pravidel příslušnosti v právu EU. Na semináři budou diskutovány zejména pojmy „občanské a obchodní věci“, ustanovení o litispendenci a jak přistupovat k dohodám o volbě soudu.

Pracovním jazykem je angličtina.

 

Registrační poplatek činí 350 EUR, hradí se EIPA. Účastníci si zajišťují cestu a ubytování sami. EIPA po semináři účastníkům následně proplatí cestovní náklady v přesně stanovené výši, tzv. unit cost (výpočet lze provést ZDE na základě pracovní adresy účastníka – platné jsou sazby v tabulce 2 / Table 2: Unit cost per distance band = např. účastník z Prahy má nárok na 245 EUR), dále ubytování ve výši 2 x 163 EUR a stravu cca 2 x 79 EUR (bude upřesněno). Přibližně tedy účastník obdrží celkem 729 EUR.
V případě neúčasti si nelze nárokovat proplaceni cestovních nákladů a registrační poplatek propadá.

Registraci zajišťuje EIPA na adrese b.opletalova@eipa.eu.

 

Více informací v PROGRAMU.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto Lucemburku: Pexels.com/AdThiery

Go to TOP