Možnost pojišťoven vymáhat škodu se asi omezí na úmyslné činy a vliv drog

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) pravděpodobně upraví návrh novely zákona č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který dává zdravotním pojišťovnám pravomoc vymáhat náklady na léčbu po lidech, kteří si zranění způsobí při trestném činu či pod vlivem drog. Nově by se mohla vztahovat jen na úmyslné trestné činy a činy pod vlivem drog včetně přestupků, uvedl mluvčí MZd Ondřej Jakob. Proti původnímu návrhu se v připomínkách vyjádřila ministerstva práce (MPSV) či financí, ministr pro legislativu nebo zmocněnkyně pro lidská práva.

 

Podle původního návrhu měla mít zdravotní pojišťovna vůči svému pojištěnci právo na náhradu nákladů na jemu poskytnuté hrazené služby, které vynaložila v důsledku jeho zaviněného jakéhokoliv protiprávního jednání, o němž bylo pravomocně rozhodnuto v trestním řízení nebo řízení o přestupku.

„Na základě uplatněných připomínek nicméně bude materiál pravděpodobně dále upraven, a to tak, že se povinnost hradit náklady na vlastní léčení bude vztahovat pouze na osoby, které ji způsobily úmyslným trestným činem nebo trestným činem nebo přestupkem způsobeným pod vlivem návykové látky,“ uvedl mluvčí s tím, že podobně systém funguje například na Slovensku.

Podle Jakoba bylo záměrem sjednotit postup, kdy pojišťovny už v současné době mohou vymáhat po pachatelích náhradu nákladů léčby třetích osob. Účastní se jako poškozená strana například i u soudů. „Vycházíme z předpokladu, že důsledky protiprávního jednání škůdce nemohou nést zcela plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění,“ dodal.

Ministerstvo financí (MF) v připomínkách označilo původně navrhovanou úpravu za „zcela nepřiměřenou a popírající principy institutu zdravotního pojištění“, což namítá i Nejvyšší soud. „Máme za to, že v mnoha ohledech by navrhovaná právní úprava mohla být neetická a v některých případech by mohla mít vůči danému pojištěnci i likvidační charakter,“ napsali zástupci MF.

„Na druhé straně pojištěnec, který si svou špatnou životosprávou dobrovolně a z vlastní vůle způsobuje zhoršení svého zdravotního stavu sám (…) nebude mít povinnost uhradit příslušné zdravotní pojišťovně náklady,“ namítá v připomínkách ministr pro legislativu.

Podle MPSV návrh přestavuje závažný zásah do ústavního práva na bezplatnou zdravotní péči. Zároveň odmítá požadavek, aby zavinění při pracovních úrazech posuzovala inspekce práce, není to podle ministerstva její rolí. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková navrhovala postup, který teď MZd zvažuje, tedy aplikaci jen na úmyslné činy.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP