P. Brožovský: Oceňuji, kolik advokátů stále vnímá profesní etiku jako závazek

Rozhovor

 Jednou ze zvláštních kategorií v rámci soutěže Právník roku (PR) je Talent roku, v níž jsou oceňováni mladí právníci, mladé právničky do 33 let, resp. jejich autentické písemné odborné či literární práce. Na třetí příčce se v letošním roce umístila práce advokáta Mgr. Petra Brožovského, který se ve svém článku „Když kodex nestačí“ věnoval závazným etickým pravidlům výkonu advokacie. Sponzorský šek na 25 000 korun a předplatné na právní informační systémy mu na galavečeru PR 2023 v Obecním domě společně předali náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel, prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová, prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík a obchodní ředitel společnosti Konica Minolta Pavel Štěpán.

 

 

Ve své autorské práci – jejíž téma ocenil přímo na pódiu i držitel Zvláštní ceny svatého Yva za přínos české justici Pavel Zeman – magistr Brožovský posuzuje, zda je Advokátní etický kodex dostatečným východiskem pro stanovení mantinelů advokátní etiky. Rozebírá, proč jsou advokáti nezřídka nazíráni jako osoby v myšlení a jednání ne zcela čisté, a lobuje za přísné etické standardy a pevný morální kompas všech advokátů jako cestu ke zlepšení advokátní pověsti i svědomí.

„Chtěl bych, stejně jako kolegové přede mnou, mnohokrát poděkovat odborné porotě za toto ocenění. Zároveň bych rád – s ohledem na zaměření mé práce, poděkoval kolegům-advokátům, kteří profesní etiku vnímají jako závazek. Moc si cením toho, že pořád je dost takových,“ řekl ve svém děkovném projevu na galavečeru soutěže Právník roku 2013 v Obecním domě Petr Brožovský. „Teď jsem měl na spoustu z nich štěstí na soudech a udělalo mi to radost.“ Jeho poděkování následně směřovalo také k jeho chápající a trpělivé (budoucí) manželce.

V krátkém rozhovoru pro Advokátní deníku pak plzeňský advokát, ale také spisovatel – autor několika knih v žánru akční fantastiky – a mistr ČR ve slam poetry Mgr. Petr Brožovský přiznal, že advokacie nebyla jeho úplně první volbou:

 

Pane magistře, chtěl jste být vždy právníkem, resp. advokátem?

Chtěl jsem být umělcem a spisovatelem, ale nakonec jsem tyto činnosti vyhodnotil spíš jako koníčky, kterým se věnuji ve volném čase. Jsem bibliofil s neutěšitelnou touhou po nových informacích, vždy milý k ostatním lidem, poměrně soutěživý, umím to se slovy, zbožňuji argumentaci a nikdy nemám před lidmi trému. Dalo by se tedy říct, že jsem se pro advokacii narodil a nemělo žádný smysl se tomu bránit.

 

Ve své práci „Když kodex nestačí“ se zabýváte profesionální etikou advokátů, kteří mají mezi justičními profesemi zvláštní postavení – na rozdíl od soudců a žalobců stojí na straně svých klientů, a to často bez ohledu na vlastní postoje, názory a přesvědčení. Proč jste si zvolil právě Advokátní etický kodex?

Protože je-li advokát cílevědomý a schopný, je velmi snadné překročit při hájení zájmů klienta určitou čáru přirozené etiky. Z pohledu právního pozitivismu advokát jen dělá svoji práci, a není tedy důvod, proč by měl brát ohledy na ostatní, ale podvědomě cítíme, že to nemůže a nesmí být správně. Je proto na místě si připomínat, že cenou za to, být dobrým advokátem, by nikdy nemělo být to, že přestanu být dobrým člověkem.

 

Jaký význam má pro Vás ocenění Talent roku?

Je to pro mě obrovská čest. Jsem-li o svých názorech přesvědčen, není nezbytně nutné, aby je se mnou ostatní sdíleli. Přesto je úžasný pocit, že někomu můj světonázor konvenuje. Prosazení se v každoročně tvrdé konkurenci kolegů a kolegyň proto vnímám jako obrovskou poklonu a děkuji za ni.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Již při studiích na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ( 2014–2019) nastoupil Mgr. Petr Brožovský v roce 2017 do advokátní kanceláře AKNP LEGAL, kde působil na pozici asistenta insolvenčního správce. V letech 2019–2022 pak pracoval jako advokátní koncipient v AK Blažek, Čížek, Klesa s. r. o.

Od roku 2023 působí jako samostatný advokát s generální praxí ve vlastní AK Mgr. Petr Brožovský – specializuje se na trestní právo, insolvenční právo, smlouvy, občanské a rodinné právo, stavební právo, medicínské právo, autorské právo a správní právo. Služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Ve volném čase se věnuje psaní, je autorem několika knih v žánru akční fantastiky. V roce 2021 se stal mistrem České republiky ve slam poetry (pozn. redakce – slam poetry je performativní žánr autorské poezie, při kterém básníci přednášejí svá díla před publikem).

 

Redakce AD
Foto: Jakub Štádler, redakce AD a archiv Mgr. Petra Brožovského

Go to TOP