Jak obstojí advokacie v éře AI? Ohlédnutí za konferencí Next Gen Law Forum

Pražské kino Přítomnost se dne 6. června 2024 stalo dějištěm konference Next Gen Law Forum, která přilákala na 120 účastníků z různých právních oborů a advokátních kanceláří, a stala se na několik hodin podnětným fórem pro sdílení znalostí a zkušeností mezi kolegyněmi a kolegy v advokacii.

Pestrý program, který připravili společně místopředsedkyně ČAK Michala Plachká a člen představenstva ČAK Pavel Kroupa, zahrnoval témata jako umělá inteligence, implementace změn a technologií do advokátní praxe, efektivní řízení kanceláří, duševní zdraví advokátů i další témata přesahující dalece hranice klasické advokacie.

První konferenční panel odstartoval úvodní přednáškou, v jejímž rámci Jan Romportl představil nejnovější vývoj v oblasti umělé inteligence. Následně Andrea Miskolczi, odbornice na implementaci LegalTech, sdílela své zkušenosti z mezinárodní praxe a spolu s Janem Spáčilem probrali klíčové výzvy a příležitosti, které tyto technologie přinášejí právním profesionálům.

V další části programu se panel vedoucích advokátek zaměřil na praktické aspekty vedení advokátních kanceláří. Místopředsedkyně Komory Monika Novotná a advokátky Jana Sedláková a Jana Hladká Zilvarová diskutovaly o efektivním řízení kanceláří a podělily se o nástroje a metody, které u nich vedou k vyšší produktivitě a spokojenosti klientů.

Po přestávce pak Jakub Dohnal představil přítomnému auditoriu svůj pohled na aktuální využití umělé inteligence v advokacii, zatímco Jana Sedláková detailněji objasnila, jak systém Monday pomáhá v její kanceláři zefektivňovat práci a projektové řízení. Jan Spáčil oživil diskuzi svým zamyšlením nad potřebným osobním rozvojem, duševním zdravím a udržením nadhledu a radosti z práce.

Závěrečný panel se nesl v duchu překračování hranic tradiční advokacie. Petra Dolejšová přiblížila svou cestu k tomu, aby advokacie více odpovídala jí osobně a jejímu nastavení, a podělila se rovněž o své zkušenosti s digitálním advokátním nomádstvím. Další místopředseda Komory Ondřej Trubač pak ukázal, jak lze zkombinovat advokacii se svými srdcovými projekty – sadem po pradědovi a vlastním barem.

Předseda ČAK Robert Němec pak připojil závěrem svůj pohled na to, jak si lze efektivně nastavit propojení výkonu advokacie s vedením České advokátní komory.

Konference Next Gen Law Forum tak potvrdila, že česká advokacie je připravena čelit výzvám moderní doby a že otevřenost a sdílení napříč stavem může výrazně přispět k rozvoji celého odvětví, jakož i k tomu, že kolegialita a dobré vztahy nejsou ani mezi advokátkami a advokáty nic výjimečného.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP