Žádat o osvědčení účastníka odboje by mohli příbuzní a spolky i za žijící

Okruh osob oprávněných iniciovat řízení o vydání osvědčení účastníka odboje proti komunismu se zřejmě rozšíří. Vláda schválila 5. června návrh novely zákona, podle níž budou moct o osvědčení žádat i příbuzní dotčených, spolky a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Dosud tak mohli činit pouze za zemřelé, nově by měli mít možnost zažádat i za žijící účastníky odboje. O přijetí návrhu informoval novináře ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Jde o jedno z opatření k narovnání situace stárnoucích disidentů, jak o nich počátkem dubna rozhodla vláda. Na základě osvědčení stát vyplácí jednorázový příspěvek, nově se jím řídí případné narovnání penzí.

 

Dosud platí, že žijící účastníci odboje proti bývalému režimu musejí požádat o osvědčení sami. Za zemřelé to mohou učinit příbuzní, některé spolky nebo ÚSTR. Nově by žádosti mohly právnické osoby a ÚSTR podávat i za žijící. S novelou musí ještě souhlasit Parlament a prezident. Protože v řízení o vydání osvědčení mohou vyjít najevo také skutečnosti bránící přiznání účastníka odboje a odporu proti komunismu, mělo by podle autorů návrhu platit, že řízení lze spustit jen se souhlasem dotyčného.

Konkrétní dopad změn na výši vyplácených příspěvků, případně penzí, lze podle autorů velmi těžko odhadovat, protože není jasné, jak počet žádostí naroste. Zvýšení počtu podaných žádostí podle nich už vyvolalo letošní přijetí zákona, který má dorovnat nízké důchody některých účastníků odboje na průměrnou výši. Odpůrci dvou totalitních režimů, komunistického a fašistického, jichž je na 1900, by měli pobírat podle podkladů minimálně 20 635 korun měsíčně. Náklady státu na penze se kvůli tomu mají zvýšit podle vlády nejvýše o 30 milionů korun ročně.

Na neřešení problému nízkých disidentských penzí upozornili loni na podzim někdejší disidenti Jiří Gruntorád a John Bok. Protest ukončili poté, co kabinet rozhodl o přípravě změn zákonů k zajištění důstojných důchodů a odvolal své usnesení, jímž se hlásil k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii.

Za nižšími důchody odpůrců komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce s nízkým výdělkem.

Od 17. listopadu 2011, kdy vstoupil v platnost zákon o protikomunistickém odboji, stát vyplatil jednorázový stotisícový příspěvek 1290 odpůrcům minulého režimu. Poloviční sumu dostalo 150 blízkých už zesnulých disidentů. Celkem bylo do loňského 31. prosince vyplaceno 129 milionů korun přímým účastníkům odboje a odporu proti komunismu a 7,5 milionu korun pozůstalým po nich.

 

Zdroj: ČTK
Foto: pixabay.com

Go to TOP