P. Zeman: Budeme-li dobře komunikovat, můžeme se krásně obohacovat

Doktor Pavel Zeman se během svého působení ve funkci státního zástupce, a zejména ve funkci nejvyššího státního zástupce, významně zasloužil o rozvoj

Rozhovor

 Doktor Pavel Zeman se během svého působení ve funkci státního zástupce, a zejména ve funkci nejvyššího státního zástupce, významně zasloužil o rozvoj spolupráce napříč právnickými profesemi v české justici. Vždy podporoval vzájemnou komunikaci a schopnost naslouchat druhé straně, což – mimo jiné – umožnilo i výrazný nárůst využívání konsensuálních způsobů ukončení trestního řízení. Právě tyto skutečnosti přispěly k tomu, že byl JUDr. Pavel Zeman nominován v letošním ročníku soutěže Právník roku na Zvláštní cenu svatého Yva za přínos české justici. Mezi prvními gratulanty byli prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna a řídící partnerka ze Znalecké kanceláře EqSA Oxana Šnajberg, kteří mu plastiku patrona všech právníků na galavečeru soutěže v pražském Obecním domě předávali.

 

„Děkuji nejen odborné porotě, ale i všem, kteří se zasloužili o to, abych toto ocenění dostal, i těm, již mě obklopovali a obklopují, protože tato cena není zásluhou jednotlivce, jak už zde zaznělo, ale je to vždycky týmová práce,“ přiblížil doktor Zeman návštěvníkům akce svůj pohled na toto výjimečné ocenění. „Je dobré si uvědomit, že když máte kolem sebe inspirativní lidi, můžete se od nich učit. Ale pouze za předpokladu, že budete komunikovat. … Přiznám se, že mě po určité době praxe začalo trápit, že právnické profese mezi sebou ne příliš dobře komunikují. Jako bychom se poté, co opustíme brány univerzity a rozběhneme se do právnických profesí, uzavřeli do nějakých profesních bublin a řekli si, že možná není úplně vhodné komunikovat s ostatními,“ pokračoval. „Jsem rád, že tu dnes byl oceněn článek o etice. Myslím si, že právě etika je základem všech právnických profesí. Bohužel je to stále trošku Popelka, a to i na vysokých školách. Myslím si, že bychom se tomuto tématu měli podstatně více věnovat. Protože budeme-li dodržovat etická pravidla, jejichž základním principem je vzájemný respekt, pak spolu můžeme velice dobře komunikovat, a můžeme se tím pádem i krásně obohacovat,“ uzavřel Pavel Zeman.

 

V rozhovoru pro Advokátní deník hovořil JUDr. Pavel Zeman, čerstvý držitel Zvláštní ceny svatého Yva za přínos české justici, nejen o komunikaci a spolupráci právnických profesí, jako zásadní podmínce pro dosahování spravedlnosti, ale i o tom, čím chtěl být v dětství, nebo o výzvě, jež ho čeká v novém působišti:

 

Kdy a proč jste se rozhodl pro studia práv a čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?

Předpokládám, že na tomto místě by se hodilo napsat, že již od útlého věku jsem se chtěl stát právníkem a stát se hvězdou ve svém oboru. Pokud někdo takovou odpověď očekává, zklamu ho. Od okamžiku, kdy jsem si v pěti letech zlomil klíční kost, jsem se chtěl stát lékařem jako můj otec. Až v době maturity jsem si to rozmyslel, za což mne tatínek, řečeno eufemicky, nepochválil. Rozhodl jsem se jít studovat politologii a poté také právo, protože mi to přišlo praktické. Student jsem nebyl dobrý, ale právnickou fakultu jsem vystudoval a pak se začal věnovat trestnímu právu na státním zastupitelství.

 

Dlouhé roky jste působil jako státní zástupce, v letech 2011–2021 dokonce na pozici nejvyššího státního zástupce. Kdybyste měl možnost se vrátit v čase, volil byste stejně?

Ano. Volil bych stejně. Celé mé působení na státním zastupitelství bylo naprosto skvělé a obohacující. Díky státnímu zastupitelství jsem se spoustu věcí naučil. Do pozice nejvyššího státního zástupce jsem zprvu nechtěl, měl jsem za to, že je kolem mne mnoho lidí podstatně vhodnějších. Nicméně ve mně nakonec převážil pocit, že je na místě státnímu zastupitelství vrátit to, co do mne „investovalo”. Svoje působení v pozici nejvyššího státního zástupce jsem bral jako službu. Mnohému jsem se naučil, ale byl jsem zároveň rád, že mohu tuto službu předat někomu jinému.

 

Na základě rozhodnutí odborné poroty soutěže Právník roku 2023 Vám byla udělena zvláštní cena sv. Yva za přínos české justici. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Úvodem je asi vhodné poznamenat, že si na získávání ocenění nepotrpím. Přesto je toto ocenění pro mne významné. Významné z toho pohledu, že bezesporu pro odbornou porotu nebylo snadné v konkurenci dalších adeptů tuto cenu udělit právě mně. Za podporu lidí, kteří se o cenu pro mne zasloužili, velice děkuji, a díky tomu si velice cením i této zvláštní ceny.

Možná překročím rámec dané otázky, ale chtěl bych podtrhnout, že spolupráce právnických profesí je naprosto zásadní pro dosahování spravedlnosti. Začínáme žít ve světě, kdy nám média určují, s kým je vhodné se stýkat a s kým ne. Přeji si, abychom opustili falešný svět autocenzury a pochopili, že vzájemná komunikace při zachování respektu, úcty a etických pravidel je nezbytná a obohacující. Vzájemná komunikace odstraní mnohá nedorozumění.

 

Po letech v justici jste nově přešel do bankovního sektoru, kde se budete věnovat kyberbezpečnosti. Proč právě tato oblast? A nebude Vám chybět ten adrenalin, který je (domnívám se) s pozicí žalobce spojený?

Své rozhodnutí nazývám rozmarem z luxusu. Na státním zastupitelství mně nic nechybělo. Pracoval jsem na věcech, které mne bavily, setkával se s lidmi, které mám rád, a užíval si výborného přístupu kolegů a nadřízených. Přesto jsem hledal něco nového. Nabídka působit v České národní bance pro mne znamenala novou výzvu, přechod do určité nejistoty a možnost naučit se něco nového.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Kariéru JUDr. Pavla Zemana odstartovalo studium hned na dvou prestižních vysokých školách – v letech 1992–1997 studoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a souběžně s tím (v letech 1993–1998) obor právo na Právnické fakultě téže univerzity.

Po promoci v roce 1998 nastoupil jako právní čekatel k Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň-město, aby se o tři roky později (roku 2001) stal u stejné instituce státním zástupcem. V roce 2002 byl dočasně přidělen ke Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni, odkud přešel v roce 2003 na Nejvyšší státní zastupitelství, do Oddělení evropské integrace mezinárodního odboru.

Již roku 2004 se stal Pavel Zeman národním členem České republiky v Evropské jednotce pro justiční spolupráci (Eurojust). V průběhu svého působení u této instituce byl předsedajícím týmu Evropského zatýkacího rozkazu, členem administrativního a zahraničního týmu i členem bezpečnostního výboru.

Po šesti letech, v roce 2010, se vrátil na Nejvyšší státní zastupitelství, aby zde do roku 2021 pracoval jako nejvyšší státní zástupce České republiky. V letech 2021–2024 pak působil jako státní zástupce NSZ v Analytickém a legislativním odboru.

Poté kariéru státního zástupce opustil a v roce 2024 se stal poradcem guvernéra České národní banky.

 

Redakce AD
Foto: Jakub Štádler a archiv JUDr. Pavla Zemana

Go to TOP