Česká advokátní komora se vyjádřila ke stávce advokátů ex offo

Česká advokátní komora je samosprávná stavovská organizace, která vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Není zaměstnavatelem advokátů a advokátek a není ani odborovou organizací. Ústavně zaručené právo na stávku v širším slova smyslu a za situace, kdy ho nyní někteří advokáti volí jako krajní řešení, jako protest vůči neuspokojivým poměrům v oblasti financování právních služeb ze strany státu, však Komora chápe a respektuje.

Česká advokátní komora se dlouhé roky snaží narovnat sazby advokátního tarifu, podle kterého jsou odměňováni nejen advokáti ex offo, které hradí stát, ale podle kterého se řídí např. i výše náhrad nákladů procesně úspěšným účastníkům soudního řízení. Advokátní tarif nebyl valorizován 18 let, přičemž jen pouhá kumulovaná inflace po tu dobu činila cca 80 procent. Vedení Komory poctivě hledá s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími zúčastněnými rozumný a reálný kompromis, jak sazby advokátního tarifu narovnat, aby pro advokáty nebylo ekonomicky neudržitelné takové právní služby vůbec poskytovat.

„Jednoznačně chápu, že situace dospěla do stádia, kdy se advokáti uchylují ke stávce jako ke krajnímu řešení. Dlouhodobě upozorňujeme, že v důsledku nevalorizace advokátního tarifu dojde k úbytku advokátů ochotných poskytovat právní služby ex offo a další, na které musí sami doplácet a suplovat tím roli státu. Pokud by velký počet advokátů odmítl provádět obhajobu ex offo, mohlo by dojít až k ochromení trestního řízení ve věcech, kde je ze zákona povinná obhajoba. Skutečně mohou vzniknout vážné problémy, upozorňujeme na to opakovaně. V některých regionech přestane být Ústavou zaručené právo na právní pomoc dostupné a může dojít až k ochromení justice,“ vysvětluje předseda ČAK Robert Němec.

Signály z řad advokátů, že již nejsou dále ochotni pracovat tam, kde musí dotovat poskytování právních služeb, které má financovat stát, zaznívají dlouhodobě a opakovaně. Ministerstvo spravedlnosti poslední dohodnutý kompromisní návrh advokátního tarifu poslalo do připomínkového řízení, ale některá připomínková místa předkládané změny a argumenty pro ně opět zcela ignorují až bagatelizují. Situace je pro mnohé advokáty již ale ekonomicky neudržitelná.

ČAK

Foto: ČAK

Go to TOP