Asociace Masaryk uspořádala v Plzni konferenci na téma umělé inteligence

Frankofonní Asociace Masaryk, která je dlouhodobým partnerem České advokátní komory, uspořádala ve spolupráci s ČAK a Právnickou fakultou Západočeské univerzity konferenci pro české a francouzské advokáty a advokátní koncipienty. Akce, která byla pro účastníky zdarma, se uskutečnila 23. května 2024 na půdě Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

 

Hlavním tématem výroční konference frankofonní Asociace Masaryk byla problematika umělé inteligence v právním světě, a především pak z perspektivy České republiky a Francie. Konference probíhala v angličtině a francouzštině a zúčastnilo se jí na 40 hostů.

Akce měla perfektní načasování, s ohledem na nedávno přijaté legislativní akty, konkrétně první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech Rady Evropy ze dne 17. května 2024 a dlouho očekávaný Akt EU o umělé inteligenci, který schválila 21. května 2024 Rada EU.

Konferenci oficiálně zahájila JUDr.  Ing. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., tajemnice Asociace Masaryk, která celou konferenci i moderovala. Následovalo přivítání JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D., českým Prezidentem Asociace Masaryk a děkanem PF ZČU.

Navázal francouzský Prezident Asociace Masaryk Yves Laurin, který mj. vzdal poctu nedávno zesnulému Robertu Badanterovi, jenž byl vedle Otakara Motejla dalším z otců zakladatelů Asociace.

První odborný příspěvek „Úvod do problematiky umělé inteligence a praktické příklady využití“ přednesl JUDr. David Řemínek, LL.M., MBA, vedoucí Právního oddělení pro střední Evropu společnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

Následovala prezentace advokáta Damiena Pattyna z advokátní kanceláře Pierstone, který podrobně představil jak Akt EU o umělé inteligenci, tak nedávno publikovaný francouzský vládní dokument „Umělá inteligence – ambice pro Francii“.

Problematice umělé inteligence a autorského práva se pak věnovala advokátka JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M., a příspěvek s názvem „Umělá inteligence a demokracie v EU“ přednesl francouzský advokát Yves Laurin.

 

   

 

Následoval networkingový oběd všech účastníků, který umožnil navázání kontaktů i pokračování v diskusích, které každý příspěvek vzbudil.

Odpolední blok zahájil Martin Švík, MBA, Ph.D, technologický ředitel pro region severní, střední a východní Evropy společnosti IBM, který svou přednášku zasvětil jak praktickým příkladům AI technologie, tak rizikům, etickým otázkám i ekologickým dopadům umělé inteligence.

Sérii přednášek uzavřela JUDr. Ing. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D, zakladatelka iniciativy Wellinlo-wellbeing of lawyers s přednáškou na téma „Digitální wellbeing“.

 

Na fotografii zleva: Martin Švík, David Řemínek, Eva Indruchová, Yves Laurin, Damien Pattyn

 

Akce se setkala s pozitivním ohlasem všech účastníků. Příští rok se výroční konference Asociace Masaryk uskuteční ve francouzském Bordeaux.

 

JUDr. Ing. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., tajemnice Asociace Masaryk
Foto: autorka a archiv Asociace Masaryk

 


Frankofonní Asociace Masaryk byla založena v roce 1990 s cílem obnovit a rozvíjet francouzsko-české vztahy v právní a soudní oblasti. Jejími otci zakladateli byly významné osobnosti – za francouzskou stranu to byl Robert Badinter, advokát a bývalý ministr spravedlnosti Francie, který se přičinil o zrušení trestu smrti ve Francii. Za českou stranu pak neméně uznávaný advokát, bývalý předseda Nejvyššího soudu, exministr spravedlnosti a první český ombudsman Otakar Motejl.

Ve svém názvu Asociace nese také odkaz na prvního prezidenta Československa, jenž ztělesňuje hodnoty, které Asociace prosazuje. To se uskutečnilo se souhlasem obou vnuček prezidenta Masaryka tak, aby jméno zakladatele Československa, které nese příklad právního státu, bylo navždy vepsáno do názvu organizace.

Díky Asociaci se podařilo propojit českou a francouzskou justici a navázat pevné vztahy, které dnes již považujeme za samozřejmost. Asociace po celou dobu též úzce spolupracuje i s Českou advokátní komorou a podporuje rozvoj vztahů mezi českými a francouzskými advokáty. Asociace a ČAK společně organizují pro české i francouzské advokáty mezinárodní vzdělávací akce na rozličná témata. Z minulosti lze zmínit konference na podporu např. svobody projevu či ochrany práv na internetu. Naposledy se výroční konference Asociace Masaryk (www.association-masaryk.com) uskutečnila v Paříži na půdě českého velvyslanectví na téma ADR.

Go to TOP