Pravidla elektronického vedení zdravotní dokumentace schválila sněmovna

Sněmovna 22. května schválila pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace. Do vládní novely doplnila také například právo pacienta na bezplatné získání první kopie dokumentace nebo výpisu z ní a úpravu, která umožní sledování četnosti darování krve. Vznikne navíc nový informační systém s cílem zlepšit administraci specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků. Předloha, jež pojednává rovněž o telemedicíně, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

 

Nynější zákonná úprava předpokládá podle zdůvodnění především listinné vedení zdravotní dokumentace a nevytváří podmínky pro technicky proveditelné a provozně efektivní vedení v digitální formě. Předpis výslovně stanoví, že zdravotní dokumentace může být v listinné i elektronické podobě, oba způsoby jejího vedení bude možné kombinovat. Novela také konkretizuje účely nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta.

Zdravotní dokumentaci vymezí vládní novela jako soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi. A to bez ohledu na to, zda je poskytovatel získal od pacienta, od jiného poskytovatele, dalších osob nebo svou vlastní činností. Charakteristická bude dokumentace tím, že půjde o shromažďování informací kvůli poskytování zdravotní péče. Spadat do ní bude například identifikace pacienta, jeho anamnéza, zdravotní stav, soupis poskytnutých zdravotních služeb a laboratorní výsledky. Její součástí naopak nebudou doklady pro účtování pojišťovnám či samoplátcům nebo spisy ke stížnostem a právním sporům.

Nový informační systém nazvaný Administrace by měl mimo jiné zkrátit čekací dobu na zařazení do studia a zrychlit systém vzdělávání. „Hlavní přínos systému Administrace spočívá v umožnění okamžité výměny informací o stavu specializačního a nástavbového vzdělávání mezi všemi zapojenými subjekty,“ stojí v důvodové zprávě schváleného pozměňovacího návrhu. Digitalizace evidence vzdělávání má podle autorů úpravy také zlepšit využití kapacit vzdělávacích institutů, školitelů a lektorů a zefektivnit proces vzdělávání a řízení ohledně udělování akreditací či uznávání nebo přiznávání kvalifikací.

Systém sledování četnosti darování krve sněmovna doplnila do novely kvůli případům, kdy někteří lidé mohou absolvovat i několik odběrů v různých místech v krátkém čase. „Tato situace je nepřijatelná jednak z hlediska ochrany jejich zdraví, ale také z hlediska kvality získaného materiálu,“ uvedli ve zdůvodnění předkladatelé pozměňovacího návrhu.

Dolní komora také upravila zákonné vymezení pacientských organizací. Pro jejich zapsání na příslušný seznam má postačit, aby pacienti měli na jejich řízení zásadní vliv, nikoli rozhodující vliv jako nyní.

Zákon také upravuje fungování Národního zdravotnického informačního systému a vymezí telemedicínské zdravotní služby. Na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií je bude možné poskytovat za zákonem stanovených podmínek a při splnění technických požadavků na kvalitu a zabezpečení komunikace.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP