Kárná řízení budou zřejmě dvoustupňová, poslanci podpořili jejich zavedení

Kárná řízení se soudci, státními zástupci a exekutory budou od příštího roku možná dvoustupňová, účastníci by se tak mohli proti verdiktu odvolat. Změnu předpokládá vládní novela zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kterou v úvodním kole projednávání podpořila sněmovna. Předloha, kterou čeká posouzení v Ústavně-právním výboru, obsahuje i další změny. Týkají se například kárných senátů a zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření.

 

V současnosti je jediným kárným soudem Nejvyšší správní soud (NSS) a rozhodnutí kárného senátu lze zvrátit pouze návrhem na obnovu řízení nebo ústavní stížností. Nově by podle novely vedly kárná řízení v prvním stupni Vrchní soudy v Praze a v Olomouci. Odvolacím kárným soudem by byl vedle NSS také Nejvyšší soud (NS).

Podle poslankyně Heleny Válkové sníží novela také riziko rozdílného rozhodování. Válková dala ke zvážení například to, zda by odvolací soudy neměly získat i možnost zpřísnění postihu uloženém v prvním stupni.

Novela upravuje složení kárných senátů, dále zavádí možnost dohody o vině a kárném opatření. Ten, proti komu je návrh podán, v ní bude muset prohlásit, že spáchal skutek, který je předmětem dohody. Kárný senát dohodu neschválí, pokud ji bude považovat za nesprávnou či nepřiměřenou. Předloha také omezuje okruh případů, v nichž se soudcům a státním zástupcům dočasně zproštěným výkonu funkce zpětně doplácí část platu.

Soudcům i státním zástupcům hrozí za kárné provinění důtka, snížení platu či nejpřísnější odvolání z funkce, soudcům navíc odvolání z funkce předsedy senátu. Exekutora lze za kárný delikt postihnout napomenutím, pokutou nebo odvoláním z exekutorského úřadu.

 

Předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka se na kulatém stolu, konaném dne 25. dubna 2024 na Vrchním soudu v Praze, vyjádřil k zamýšlené nové právní úpravě kárného řízení soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a pohovořil o fungování dosavadního modelu kárných řízení. Seznámil auditorium zejména se statistickými daty o těchto řízeních od roku 2008 do současnosti.

Celá prezentace předsedy NSS je k dispozici ZDE.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Ilustrační foto:

Go to TOP