Prodejci by mohli od července povinně hlásit podezřelé nákupy zbraní

Prodejci by mohli mít už od července povinnost hlásit podezřelé nákupy zbraní. Počítá s tím novela zákona o zbraních, kterou příští týden ve středu projedná vláda. Povinnost hlásit podezřelé obchody zavádí i nový zákon o zbraních, který v březnu podepsal prezident Petr Pavel, ten však začne platit až od roku 2026. Ministerstvo vnitra proto navrhuje nyní platný zákon novelizovat.

 

„Držitel zbrojní licence, který je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, oznámí policii převod zbraně nebo střeliva nebo právní jednání směřující k takovému převodu, které důvodně považuje za podezřelé,“ mělo by stát podle návrhu novely v zákoně. Pokud držitel licence oznámení neprovede, dopustí se podle návrhu přestupku.

V důvodové zprávě úřad upřesňuje, že podezřelé jednání nelze z principu přesně definovat. Může se ale například jednat o případy, kdy se zákazník pokusí zakoupit zbraň, k jejímuž držení není oprávněn, pokud se prodejce domnívá, že pořízení zbraně je součástí přípravy na spáchání trestného činu nebo „abnormální zmatenost, apatie nebo výrazné známky tíživého stresu“ u nakupujícího.

Ministerstvo vnitra také upozorňuje, že nákup neobvyklého množství zbraní nebo střeliva již nyní aktivně sleduje policie prostřednictvím analytického nástroje přímo v Centrálním registru zbraní.

Návrh je předkládán bez rozporu mezi členy vlády, připomínky ale podaly jiné subjekty, například Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) nebo spolek Liga Libe. Nesouhlasí mimo jiné s tím, že posouzení toho, které nákupy jsou důvodně podezřelé, je pouze na držiteli zbrojní licence. „Ona ‚důvodnost podezření‘ je plně ponechána na subjektivním posouzení držitele licence, není zpracována žádná sjednocující metodika nebo pravidla, jaká jednání má držitel licence považovat za podezřelá a jaká ne,“ namítá KZPS.

Novela zákona dále podle Ministerstva vnitra rozšíří možnosti policie pro zajištění zbraní. Nově je bude moci zajistit v případech, kdy o jejich držiteli získá informace, že může představovat „vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost“. I toto ustanovení podle ministerstva obsahuje budoucí zákon o zbraních. I proti tomuto ustanovení podaly některé subjekty připomínky.

Nový zákon o zbraních a střelivu podepsal prezident Pavel na konci března. Kromě zmíněných ustanovení například zkracuje lhůty pro lékařské prohlídky držitelů zbraní z deseti na pět let, zahrnuje také možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Kvůli digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními a zdravotními evidencemi nabude norma účinnosti až od přespříštího roku.

Novela je podle Ministerstva vnitra předkládána v reakci na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zabil 14 lidí a 25 lidí zranil a následně zastřelil i sebe.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP