Poslední rozloučení s Fr. Hrudkou se bude konat 19. dubna v Kladně

Poslední rozloučení s naším kolegou advokátem JUDr. Františkem Hrudkou, st., který nás opustil ve věku nedožitých 78 let, se uskuteční dne 19. dubna 2024 ve 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, nám. Starosty Pavla, v Kladně.

František Hrudka stál u zrodu svobodné a samostatné advokacie a podílel se na jejím směřování. S dalšími kolegy spolupracoval na privatizaci advokacie v roce 1990, byl součástí týmu vytvářejícího zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii, a spolupodílel se na tvorbě navazujících stavovských předpisů, např. Etického kodexu.

Od počátku samostatné advokacie působil jako náhradník představenstva nově vzniklé ČAK a zapojil se do činnosti v kontrolních orgánech. Vždy se zapojoval i do společenských a sportovních akcí advokátů, které pomáhaly navazovat lepší a přátelštější vztahy mezi kolegy a velkým dílem přispěly k lepšímu vzájemnému porozumění a fungování advokacie.

Na počátku listopadu roku 2023 převzal nejvyšší advokátní vyznamenání. Záslužný kříž mu byl udělen za mnohaletou obětavou práci ve prospěch advokacie ve volených orgánech.

Česká advokátní komora vyjadřuje upřímnou soustrast všem jeho blízkým, bude nám všem chybět!

Čest jeho památce!

Go to TOP