Na konferenci Česko restorativně byla pokřtěna příručka pro restorativní praxi

Společně od teorie k praxi bylo hlavní motto konference Česko restorativně, která se konala 20. března v prostorách Akademie věd ČR v centru

Společně od teorie k praxi bylo hlavní motto konference Česko restorativně, která se konala 20. března v prostorách Akademie věd ČR v centru Prahy a nad níž převzala záštitu Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V rámci setkání byla mimo jiné pokřtěna Příručka pro českou restorativní praxi. O dva dny později pak byla ukončena více než dvouletá činnost Restorativní platformy.

 

V rámci konference proběhla panelová diskuse o budoucnosti restorativní justice. Hlavními tématy byly Standardizace vzdělávání a podpory profesionálů k RJ, Legislativní ukotvení základní zásady o restorativní justici a Podpora restorativní justice mezi profesionály a veřejností.

K této, ale i další problematice v diskusi vystoupili mimo jiné Tomáš Durdík, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, Gabriela Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství, předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová, Gabriela Slováková z Ministerstva spravedlnosti ČR a také zástupci Probační a mediační služby.

Mezi hosty konference byli i oběti a pozůstalí, kterým restorativní programy či naopak jejich absence zásadně zasáhly do životního příběhu. O ten se podělili s účastníky akce.

V rámci setkání se také uskutečnil křest Příručky pro českou restorativní praxi. Ta je výstupem dvouleté spolupráce s více než padesáti odborníky Restorativní platformy, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního řízení aktivně vykonávají svou profesi na přípravě publikace participovali mimo jiné i zaměstnanci Probační a mediační služby v čele s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou a náměstkyní ředitelky pro probaci a mediaci PMS Kateřinou Šlesingerovou.

Dokument nabízí aktuální pohled na pojetí restorativní justice v ČR, který zkoumá současné možnosti pro širší uplatnění restorativních principů i konkrétních restorativních programů a vedle řady odpovědí předkládá i další otázky pro pokračování diskusí na úrovni vedení příslušných organizací i ministerstev. Příručku představili členové Restorativní platformy napříč praxí trestního řízení, kteří se na její tvorbě podíleli.

Příručka je zájemcům k dispozici ZDE.

 

Redakce AD, IRJ
Ilustrační foto: archiv PMS

Go to TOP