O základních registrech a ochraně spotřebitelů má Senát jednat 17. dubna

Novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, bude Senát projednávat v polovině dubna. Rozhodnout má také o odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo o nových pravidlech pro partnerství stejnopohlavních párů, které chce část senátorů změnit na manželství pro všechny.

 

Novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, má umožnit, aby lidé mohli plné moci vystavovat zřejmě i v elektronické podobě. Papírová forma oprávnění k zastupování nezanikne, lidé ale dostanou možnost volby mezi jejich listinnou a digitální podobou. Novela má kvůli tomu uzákonit registr zastupování, který by měl fungovat od července. Lidem bude sloužit k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně i centralizovaný systém, do něhož budou mít přístup další úřady. Využít to bude možné například pro účetní při podání daňového přiznání.

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má dát podle sněmovnou schválené verze partnerům stejného pohlaví téměř stejná práva a povinnosti jako manželům, ale bez možnosti adopce. Možnost osvojení dítěte mají mít jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z nich. Část senátorů se zřejmě pokusí prosadit větší práva pro svazky stejnopohlavních párů. Někteří pro ně chtějí plnoprávné manželství, další pro ně chtějí alespoň možnost osvojování a adopce cizích dětí. Nepředpokládá se ale, že by v konzervativně laděném Senátu uspěli.

Snazší projednání se očekává u zákona, který má dát některým dlužníkům odvodů na veřejné zdravotní pojištění šanci na jejich snazší vyrovnání. Pokud by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zpřesnit ustanovení o projednávání přestupků. Současný stav totiž umožňuje více interpretací, včetně takové, podle které by bylo znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí. To by podle tvůrců novely mohlo ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP