Komentář k dokumentům Evropské unie vychází v ukrajinštině

Odborníci ze čtyř právnických fakult – Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni – a tým česko-ukrajinských překladatelů připravili ukrajinský překlad komentáře ke Smlouvě o fungování EU, Smlouvě o EU a Listině základních práv EU. Koncem února byla publikace – za přítomnosti ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka a rektorky UK profesorky Mileny Králíčkové – slavnostně pokřtěna v pražském Karolinu a předána zástupcům Ukrajiny, resp. Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

„Je povinností Česka dělat rozhodnutí, která umožní Ukrajině rozvíjet se a lidem tam svobodně žít,“ řekl u příležitosti křtu komentáře ministr Martin Dvořák (na snímku vlevo). Uvedl také, že se domnívá, že členství Ukrajiny v EU je tím správným směrem.

Podle odborného garanta překladu Michala Tomáška z Právnické fakulty Univerzity Karlovy (na snímku vpravo) je velice cenné, že Ukrajina na své cestě k EU dostává komentář připravený českými autory. České a ukrajinské právní myšlení je podle něj velmi podobné.

Dokumenty, které dosud nemají do národních mutací přeloženy ani některé členské státy EU, budou ve formě elektronicky zdarma šířené všem zájemcům na Ukrajině. „Základní dokumenty EU s důkladným a přehledným výkladem jejich terminologie, právních účinků, navazující legislativy a judikatury jsou tímto aktem podpory dány k dispozici ukrajinským studentům, učitelům, politikům, úředníkům, právníkům či novinářům, kteří si podobně jako my přejí evropskou budoucnost Ukrajiny,“ uvedl Michal Tomášek.

Překlad komentáře do ukrajinštiny je projektem podpory sbližování Ukrajiny s EU, záštitu nad ním převzal předseda vlády Petr Fiala.

Publikaci symbolicky převzal náměstek českého ministra zahraničí Jan Marian, jenž tak zastoupil ukrajinského chargé d’affaires Vitalije Usatyje, který se nemohl z vážných důvodů slavnostního křtu zúčastnit.

Knihy budou distribuovány zdarma na Ukrajině, kromě toho je možné komentář volně stáhnout ZDE.

 

Zdroj: Wolters Kluwer ČR
Foto: Hynek Glos, Univerzita Karlova

 

Go to TOP