Katedra trestního práva PF UK pořádá i letos odborné diskusní čtvrtky

Po úspěšných Rekodifikačních čtvrtcích, které proběhly v loňském roce a v jejichž průběhu celkem devětkrát vystoupili k návrhu nového trestního řádu, resp. k jednotlivým tematickým okruhům, přední odborníci z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, připravila Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se společností EPRAVO.cz na letošní rok sérii Diskusních čtvrtků nad trestním právem. První z nich se bude konat již tento týden, 7. března.

 

Diskusní čtvrtky nad trestním právem

7. března 2024: Laický prvek v rozhodování v trestním řízení

18. dubna 2024: Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů

16. května 2024: Mlčenlivost v trestním řízení

30. května 2024: Informace v trestním řízení a jejich ochrana

 

Začátek je vždy v 17 hodin v místnosti č. 038, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1.

Akce bude streamována a bude z ní pořízen záznam.

 

Program 1. diskusního čtvrtku:

Laický prvek v rozhodování v trestním řízení

Úvodní slovo, představení návrhu legislativní úpravy – dr. Říha, Katedra trestního práva PF UK

doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D., PF UK – Účast laiků na soudním rozhodování v historických souvislostech

JUDr. Libor Vávra, Prezident Soudcovské unie – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu soudce

JUDr. Tomáš Foldyna, prezident Unie státních zástupců – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu státního zástupce

Mgr. Lukáš Trojan, viceprezident Unie obhájců – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu advokáta (obhájce)

Mgr. Lukáš Stehlík, prezident Unie přísedících – Účast laiků na soudním rozhodování z pohledu přísedícího

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., PF UK – Účast laiků na soudním rozhodování z hlediska ústavního pořádku a v mezinárodním srovnání

 

Zdroj: Katedra trestního práva PF UK Praha
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP