JUDr. Michal Žižlavský: Nový kámen Stonehenge

Zákon o preventivní restrukturalizaci, kterému je věnováno toto číslo Bulletinu advokacie, přinesl nový způsob řešení finančních potíží podnikatelů. Jde o postup mimo insolvenční řízení, což je zajímavé samo o sobě.

Nový předpis navíc otevírá další témata: Dotváří obsah pravidel péče řádného hospodáře, která platí pro členy volených orgánů obchodních korporací. Zasahuje také do standardu odborné péče nás advokátů.

Restrukturalizační řízení je regulovaný proces. Od nás advokátů se čeká, že o něm budeme schopni poskytovat věrohodné informace svým klientům. Ty si ale musíme nejprve nějak opatřit. Zpravidla metodou Titanic nebo metodou Stonehenge.

Metoda Titanic, to je mechanické memorování zákonů. Někdo se je dokonce učí nazpaměť, a když mu chybí soudnost, obtěžuje své okolí povrchními informacemi, podobně jako doktor Cvach, který neuměl operovat, ale přesto poučoval zkušené chirurgy. Stejně mělce „četl“ situaci na moři Edward John Smith, kapitán Titaniku, který zase viděl jen horní část ledovce, ale netušil, že hlavní část problému se skrývá pod hladinou.

Přístup Stonehenge je sympatičtější, protože hledá širší kontext a praktické využití. Touto optikou se jeví nový zákon o preventivní restrukturalizaci jen jako jeden z kamenů mnohem větší stavby. Když víte, že je těch kamenů více, dávají vám smysl až jako celek.

Mimochodem, víte, že některé nálezy naznačují, že starověká památka Stonehenge sloužila jako ozdravovna? Analýzy kosterních pozůstatků ukazují, že mnoho lidí pohřbených v jejím okolí mělo vážná fyzická postižení. Nevíme sice jistě, zda se uvnitř kamenných bloků Stonehenge skutečně léčili lidé, ale je to představa, která nás hezky navede na téma sanace obchodních korporací, což je taky léčba, i když už dnes většinou po sobě nezanechává kosterní pozůstatky.

Tento speciál Bulletinu advokacie vám přiblíží nový zákon o preventivní restrukturalizaci metodou Stonehenge. Autory jednotlivých příspěvků jsem pečlivě vybíral. Není mezi nimi žádný kapitán Titaniku. Jsou to zkušení, úspěšní praktici.

Pročtěte si jejich články. Navnímejte nový zákon o preventivní restrukturalizaci z více úhlů pohledu. Získáte perspektivu, odstup, a tím i nadhled. Když zapojíte vlastní kritické myšlení, otevře se vám nová cesta, jak můžete pomáhat svým klientům v ten správný čas. Budu rád, když se přitom potkáme.

Ať se vám daří!

 

JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ,

člen představenstva ČAK,

předseda Sekce pro insolvenční právo

 

Ilustrační foto: pixabay

Go to TOP