Pozůstalým rodinám či seniorům v tísni pomáhá Nadace EP Corporate Group

Pomáhat pozůstalým rodinám v případě, kdy přijdou o část příjmu úmrtím jednoho nebo obou rodičů nezletilých dětí či podpora kvalitního života seniorů, především těch, žijících osaměle. Právě to jsou hlavní pilíře pomoci Nadace EP Corporate Group založené v roce 2021.

 

Nadace od samého počátku prostřednictvím finančních příspěvků podporuje široké spektrum lidí, kteří se dostali do těžké životní situace nikoliv vlastní vinou, lidi, kteří k životu přistupovali zodpovědně, ale osud je zasáhl tak, že potřebují pomoc. Nadace se jim snaží alespoň trochu ulehčit v těžké životní situaci. Každoročně vypisuje celou řadu grantových výzev, v rámci kterých si lidé v nouzi mohou zažádat o nadační příspěvek. Ať už jde o podporu pro pozůstalé rodiny, které přišly o část nebo celý příjem, zdravotně znevýhodněné děti z pozůstalých rodin, stipendijní fond pro pozůstalé děti či příspěvky seniorům na zajištění domácí péče.

„Prvním hlavním pilířem naší nadace je podpora rodin s dětmi v případě ztráty části příjmu, a to kvůli úmrtí jednoho nebo obou rodičů. Jde o situace zpravidla naprosto standardních a odpovědných rodin, které postihlo velké neštěstí. Tuto ránu a bolest pak mnohdy doprovází prudký pokles životní úrovně se všemi projevy, které celou situaci dělají ještě těžší,“ uvedla výkonná ředitelka nadace Jitka Pražáková.

Rodiny se tak zpravidla musí kvůli výpadkům příjmů stěhovat do levnějšího bydlení či omezit volnočasové aktivity dětí. Cílem nadace je tak rodinám s dětmi do 18 let nebo do dokončení středoškolského vzdělání díky rychlým finančním příspěvkům do jisté míry kompenzovat výpadek příjmů a zároveň poskytnout rady, jak v nelehké životní situaci postupovat.

Aktivity nadace se rovněž zaměřují na podporu pozůstalých rodin nejen finančně, ale také v oblasti psychosociální péče tak, aby jim alespoň z části pomohla zmírnit proces truchlení. Nadace tak podporuje vzdělávání poradenských pracovníků mobilních i lůžkových hospiců a také rozvoj či posílení personálních kapacit poraden hospiců. Cílem je, aby poradny při hospicích mohly poskytovat své služby rovněž široké veřejnosti. Pro rady by si tak mohli přijít právě i členové pozůstalých rodin.

Druhým pilířem je pak pomoc seniorům. Zpravidla se jedná o ty osaměle žijící, kterým kvůli finanční situaci výrazně klesla životní úroveň. Podporu nadace distribuuje prostřednictvím partnerských organizací, které působí na lokální úrovni a seniorům již dnes pomáhají.

Pro seniory byl určen také program na zajištění kompenzačních pomůcek. Díky finančním prostředkům mohou podpořené organizace zajistit pro seniory například invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky, které jim ulehčí život.

Více informací o činnosti a programech Nadace EP Corporate Group lze najít na webových stránkách nadace.

 

Zdroj: Nadace EP Corporate Group
Foto: canva.com, archiv Corporate Group

Go to TOP