Poslední rozloučení s Václavem Vlkem se bude konat dnes 7. února v 13 hodin

Poslední rozloučení s naším kolegou advokátem JUDr. Václavem Vlkem, který nás zcela nečekaně opustil ve věku pouhých 53 let v pátek 19. ledna, se uskuteční dnes ve středu 7. února 2024 ve 13.00 hodin ve Velké obřadní síni ve Strašnicích.

 

JUDr. Václav Vlk, advokát, člen presidia Unie obhájců ČR a několika výborů a sekcí ČAK, předseda Českého helsinského výboru, člen Odvolací kárné komise ČAK, člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory, byl pro své kolegy a přátele především odvážný muž, který se vždy pral za dobrou věc. „Neúnavný glosátor a komentátor dění v justici a bojovník za lidská práva,“ popsal svého kolegu, kamaráda a spolužáka předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Dobrý advokát, který chtěl lidem pomáhat daleko nad rámec své profese, a také to dělal,“ vzpomíná na svého kolegu JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců a člen představenstva ČAK, podobně jako mnoho dalších, kteří zprávě o jeho nečekaném odchodu nemohli a stále nemohou uvěřit.

 

Česká advokátní komora vyjadřuje upřímnou soustrast všem jeho blízkým, bude nám všem chybět!
Čest jeho památce!

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP