Prezident Petr Pavel jmenoval Milana Hulmáka soudcem Ústavního soudu

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval ve čtvrtek 1. února 2024 na Pražském hradě doc. JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., advokáta a docenta na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP v Olomouci, soudcem Ústavního soudu. Milan Hulmák obsadí u Ústavního soudu místo po JUDr. Ing. Jiřím Zemánkovi, CSc., jehož mandát skončil v lednu t. r. Patnáctičlenný tým ústavních soudců tak bude opět kompletní.

 

„Jsem opravdu rád a vážím si toho, že Vás, pane docente, dnes mohu jmenovat již osmým soudcem Ústavního soudu,“ řekl na úvod svého vystoupení prezident Petr Pavel. „A jsem také rád, že se nám společně se Senátem daří držet Ústavní soud naplněný tak, aby mohl rozhodovat to množství případů, které k němu pravidelně chodí. Vaše praxe v advokacii i v akademické oblasti, ale také zkušenost rozhodce Rozhodčího soudu bude určitě pro Ústavní soud přínosem. Jsem přesvědčen, že vhodně doplní tu pestrou skladbu odborností, které na Ústavním soudu již jsou,“ pokračoval. „Chci Vám popřát hodně úspěchů, protože Vaše práce určitě nebude lehká. … Nepochybuji o tom, že s Vaší praxí a zkušeností budete schopen  tlaky, které jsou – zvláště nyní – na Ústavní soud vyvíjeny, ustát,“ dodal prezident republiky Petr Pavel.

„Blahopřeji docentu Hulmákovi k dnešnímu jmenování do funkce ústavního soudce a přeji mu hodně fyzických i psychických sil k jejímu výkonu,“ popřál Milanu Hulmákovi předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Jsem rád, že tým ústavních soudců posílí další zástupce advokacie. Domnívám se, že širší zastoupení advokátů je pro fungování Ústavního soudu důležité.“

Devětačtyřicetiletého akademika a advokáta nominovala na post ústavního soudce domovská Právnická fakulta UP v Olomouci. Soudce ÚS již fakulta mezi akademiky měla – prof. JUDr. Vladimíra Sládečka, DrSc., profesora na Katedře správního práva a finančního práva, jemuž skončilo desetileté funkční období vloni v červnu.

Minulý týden získal Milan Hulmák v tajné volbě v Senátu 51 ze 73 odevzdaných hlasů. Podle Petra Pavla učinil Senát schválením jeho kandidatury další krok k naplnění vize vysoce kompetentního, složením různorodého a hodnotově pevného ÚS.

Prezident Pavel má letos navrhnout ještě další tři adepty na ústavní soudce. V červnu mandát skončí místopředsedovi soudu doc. JUDr. Vojtěchu Šimíčkovi, Ph.D., a soudci JUDr. Tomáši Lichovníkovi, v prosinci JUDr. Davidu Uhlířovi.

 

 

 

Milan Hulmák absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 1998. Postgraduální studium zde ukončil v roce 2008.

Přednáší na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Podílí se rovněž na přednáškách pro Justiční akademii České republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky a pro odbornou veřejnost. Spolupracuje dlouhodobě na projektech Grantové agentury ČR i Agentury pro podporu výzkumu a vývoje SR.

Od roku 2000 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.

Jako člen Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Je členem Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva.

Věnuje se právu také po praktické stránce. Je advokátem, rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodcem zapsaným v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Podílel se jako expert na řadě rozhodčích řízení.

Docent Hulmák je označován za jednoho z předních expertů na soukromé právo. Zastupoval klienty i v řízeních před Ústavním soudem nebo Evropským soudem pro lidská práva.

 

Redakce AD
Foto: Kancelář prezidenta republiky/Tomáš Fongus

Go to TOP