Otevřený dopis Mgr. Jany Krouman předsedovi ČAK JUDr. Robertu Němcovi, LL.M.

V reakci na článek „Dokážu si představit, že advokáti kvůli svým odměnám budou stávkovat i v Česku“, který byl publikován 20. prosince 2023 na portálu ekonom.cz, zaslala brněnská advokátka Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, otevřený dopis předsedovi České advokátní komory JUDr. Robertu Němcovi, LL.M. Redakce Advokátního deníku Vám jej nabízí v nezkrácené a neupravené verzi:

 

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka
Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o.
Drážní 253/7
627 00 Brno

Předseda České advokátní komory
JUDr. Robert Němec, LL.M
Národní 118/16
110 00 Praha 1

V Brně 29. 1. 2024

Slušní advokáti, ex offo a stavovská sounáležitost – otevřený dopis

Vážený pane předsedo,

se zpožděním jsem si přečetla článek „Dokážu si představit, že advokáti kvůli svým odměnám budou stávkovat i v Česku“ (ekonom.cz, 20. 12. 2023).

Velmi mě zaujala tato pasáž:

V současné době jsme vděční za to, že mezi advokáty existuje řada těch slušných, toho typického stavovského ražení, kteří jsou ochotní ex offo dělat. Řada z nich to naštěstí vnímá jako součást

stavovské povinnosti, že pracují nejen pro peníze, ale i pro bono, tedy zdarma.

 Těm kolegyním a kolegům skutečně děkuji, ale když se podíváte na diskuse na sociálních sítích

a podobně, tak zjistíte, že zejména řada z těch mladších říká: já ex offo dělat nebudu. Tu stavovskou sounáležitost necítí, oni to berou jen jako způsob obživy a vydělávání peněz a mám obavu, že stát časem zjistí, že nebude mít advokáty, kteří budou ochotní pro něj pracovat.

Ta pasáž mě zaujala ještě víc, když jsem se podívala do seznamu advokátů a zjišťuji, že tito členové předsednictva zde nedeklarují, že by dělali ex offo:

  • JUDr. Robert Němec, LL.M
  • JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda
  • JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně
  • JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., místopředseda
  • Mgr. František Korbel, PhD., člen
  • JUDr. Tomáš Sokol, člen
  • Mgr. Lukáš Trojan, člen
  • Mgr. Kamil Blažek, člen
  • JUDr. Michal Žižlavský, člen

Čest výjimkám: JUDr. Michala Plachká, LL.M., místopředsedkyně a JUDr. Radim Miketa, člen.

Vlastě mě to nejen zaujalo, ale opravdu nadzvedlo, přičemž toto slovo prosím považujte za eufemismus.

Jsem advokátka v Brně (společník s.r.o.), v kanceláři jsem se spolupracujícím advokátem (mým bývalým koncipientem), dlouhodobě spolupracujícím právním praktikantem (student PrF MU) a zaměstnávám asistentku na plný úvazek. V průběhu roku mojí kanceláří projde několik studentů PrF MU – jsem doporučeným poskytovatelem praxe v seznamu Právnické fakulty MU. Oba advokáti jsme zapsaní v seznamu ex offo pro civilní i trestní řízení. Já jsem zapsaná v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Zpět k článku.

Nevím, zda svoje kolegy z předsednictva, kteří ex offo nedělají, považujete za neslušné. Možná jsou slušní, jen nemají v zápis v souladu s realitou, ex offo dělají, ale tají to.

Děkujete kolegům a kolegyním, že dělají ex offo. Vy osobně ex offo neděláte. Kážete vodu a pijete víno!?

Jistěže i advokáti ex offo a zmocněnci poškozených chtějí, aby jejich práce byla spravedlivě zaplacena. Ví se, že je tady kasta převážně obchodních advokátů ve velkých kancelářích, co účtují za hodinu částky, které podle tarifu nevyúčtujete třeba ani za celý den práce pro stát!

Uvedu konkrétní příklad:

Dne 30. 9. 2022 jsem jako zmocněnec zvlášť zranitelné oběti jela z Brna na hlavní líčení do Frýdku-Místku. (Celé řízení bylo přeneseno do Frýdku-Místku z důvodu možné podjatosti soudců vůči obžalovanému.) Účtuji 4 x 30 minut po 100 Kč za cestu tam (170 km), 1 500 Kč za hlavní líčení nepřesahující 2 hodiny, 300 Kč režijní paušál a 4 x 30 minut po 100 Kč za cestu zpět. Celkem vyúčtuji krásných 2 600 Kč! Kde je příprava na hlavní líčení? Neúčtovatelný čas. Časová rezerva na cestu? Neúčtovatelný čas. Nebazírujme na detailech, že… Hlavní líčeni skončilo (doposud nepravomocně) v prosinci 2023. Přichází čas zúčtování? Ještě ne, obžalovaný se odvolal. Za celé prvoinstanční řízení budu účtovat mj. 44 půlhodin. To máme 22 hodin času po 200 Kč za hodinu!

A teď ekonom ve mně… Těch 2 600 Kč, které jsem odpracovala dne 30. 9. 2022, ale doposud jsem je nedostala. Pokud bych tyto peníze dostala v lednu 2024 (pokud!) pak si za ně koupím to, co bych 30. 9. 2022 koupila za 2 236 Kč. Nazývá se to časová hodnota peněz.

2 600 / (1+ (roční míra inflace roku 2022/12*4 měsíce roku 2022) / (1+ (roční míra inflace roku 2023)

S využitím údajů Českého statistického úřadu: 2 600 / (1+15,1 % / 12*4) / (1+10,7 %) = 2 236 Kč (Výpočet jsem zjednodušila, nezahrnuji ani cestovní náhrady, ani DPH)

Takže jsem v lednu 2024 mínus 364 Kč na tomto jediném dni odpracovaném pro stát v září 2022.

Z kolika procent pokryje 2 600 Kč skutečné fixní náklady kanceláře na den? Výpočet nezohledňuje situaci, že bych si třeba musela vzít úvěr na výplaty a nájem, protože takových nevyúčtovaných kauz trvajících déle než rok mám rozjetých víc než deset, jsou v tom stovky tisíc, a práce kolegů a zaměstnanců musela již dávno být zaplacena.

Selský rozum říká, že je naprosto neracionální něco takového dělat, pokud se nepovažujete za dobročinný spolek, ale máte být podnikatel! Nedivím se, že ekonomické oddělení velké advokátní kanceláře, kde to určitě někdo umí mnohem podrobněji spočítat, něco takového nechce dopustit.

A Vy tady píšete něco o stavovské sounáležitosti a vydělávání peněz?

Další příklad – ex offo klient ve vazební věznici v Brně – porada s klientem musí dle AT přesahovat jednu hodinu. Z kanceláře jedu 20-30 minut, když mám štěstí, tak mě hned pustí dovnitř, jinak čekám, až mě někdo odvede, pak čekám na předvedení klienta do výslechové místnosti. Projednám s ním věc – trvá to třeba 40 minut – mám klientovi ještě 21 minut předčítat tištěný Bulletin advokacie, abych měla nárok na proplacení porady? Nedělám to, svůj čas považuji za vzácný. Počkám, než pro klienta přijde vězeňská služba, než mě někdo odvede a jedu do kanceláře. Mám za sebou 2-3 hodiny bez koruny a měla bych se zřejmě podle Vašich představ dmout stavovskou pýchou a sounáležitostí.

Z hlediska řízení cash flow – katastrofa – absolutně nevíte, kdy ty peníze dostanete, a po různých kreacích okresních a krajských soudů nevíte, kolik úkonů vám přiznají. Například – sčítá se reálný čas jednotlivých úkonů, aby se „vypotřeboval“ časový prostor úkonu dle tarifu – přikládám Usnesení Městského soudu v Brně č. j. 8 Tm 35/2023, ze dne 18. 12. 2023, kde jsou některé tyto kreace v praxi – body 9, 10, 11.

Dopředu ani nevíte, které úkony soud bude považovat za účelné – mezi poslední hity soudu patří z jejich pohledu neúčelnost účasti zmocněnce na jednání, kde dojde jen k vyhlášení rozhodnutí.

Zálohy na náhradu nákladů jsou jako paní Colombová, a i když máte Usnesení o přiznání náhrady nákladů v ruce, pořád ještě to neznamená, že dostanete v dohledné době také zaplaceno.

Nakonec bych ráda poukázala na rozdíl pro bono a ex offo. Já pro bono vnímám tak, že já sama se rozhodnu, že něco udělám pro bono, mám pro to svoje vnitřní přesvědčení a taky mám pod kontrolou, kolik jsem nejen ochotna, ale taky schopna těch pro bono záležitostí zafinancovat ze svojí kapsy.

Nepotřebuji poděkování v tisku, potřebuji, aby kvalifikovaná práce advokátů ex offo a zmocněnců byla náležitě a včas oceněna. Zkusit si vyúčtovat vlastní práci podle advokátního tarifu může pomoci. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné.

Mám vážné pochybnosti o Vaší osobní angažovanosti při jednání o advokátním tarifu na Ministerstvu spravedlnosti. Můžu tam chodit místo Vás?

S pozdravem Jana Krouman, advokátka v Brně

PS: Ve věci úhrady příspěvku advokáta na činnost Komory za rok 2024 ve výši 10.600 Kč žádám o posečkání do doby, než mi bude proplaceno již zmíněné Usnesení Městského soudu v Brně č. j. 8 Tm 35/2023, ze dne 18. 12. 2023. Věřím, že to pochopíte.

 

 

Komentář předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M.:

V rozhovoru pro časopis Ekonom, na který reaguje autorka výše publikovaného otevřeného dopisu, v němž se vymezuje proti mému vyjádření mimo kontext celého rozhovoru, v první řadě hlasitě upozorňuji na skutečnost, že systém odměňování advokátů ex offo je dlouhodobě podfinancovaný a stát by měl přistoupit co nejrychleji k systémovému řešení, především k valorizaci advokátního tarifu, za jehož zvýšení Komora intenzivně bojuje. Stejně jako v jiných oblastech financovaných z veřejných rozpočtů i při zajištění práva na bezplatnou právní pomoc stát hřeší na to, že mezi advokátkami a advokáty existuje řada kolegyň a kolegů, kteří jsou ochotni právní služby ex offo poskytovat, přestože jejich odměna není adekvátní a v zásadě tak suplují povinnost státu zajistit bezplatnou právní pomoc. Já jsem těmto kolegyním a kolegům v příslušném rozhovoru vyjádřil jménem Komory úctu a poděkování, aniž bych se tím chtěl jakkoliv dotknout těch, kteří se této oblasti práva z jakýchkoli důvodu nevěnují. K poznámce kolegyně dodávám, že já osobně skutečně právní služby ex offo neposkytuji, protože se nevěnuji trestnímu právu. Jako řada dalších advokátů však považuji za správné podílet se v rámci své advokátní praxe na bezplatném poskytování právních služeb v rámci pro bono projektů.

 

Go to TOP