MSp posiluje ochranu práv vězněných osob, zřídilo pozici ombudsmana

S cílem posílení ochrany práv vězněných osob i zaměstnanců resortu spravedlnosti zřídilo Ministerstvo spravedlnosti funkci ombudsmana.

 

Ombudsman v této souvislosti zajišťuje a provádí šetření ve vazebních věznicích, věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a vězeňských nemocnicích, vyřizuje podání osob ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a chovanců v ústavech pro zabezpečovací detenci, které svým obsahem poukazují na porušování jejich zákonných práv a které jinak nespadají do působnosti oddělení inspekce.

Ministr spravedlnosti může ombudsmana pověřit i úkoly v souvislosti s ochranou práv zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti.

Do nové funkce ombudsmana jmenoval ministr spravedlnosti PhDr. Petra Dohnala, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vězeňství. Ve vězeňství působil od roku 1991, prošel řadou odborných i manažerských pozic a v letech 2012–2021 vězeňství z pozice generálního ředitele vězeňské služby ČR řídil. Během této doby získal všestranné odborné a praktické zkušenosti a výrazným způsobem se podílel na stabilizaci a rozvoji vězeňství v ČR.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP