Ústavně-právní výbor Senátu doporučil advokáta Hulmáka na post soudce ÚS

Senátní Ústavně-právní výbor na své 23. schůzi konané dne 17. ledna 2024 doporučil schválení kandidatury advokáta doc. JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., na soudce Ústavního soudu. V tajných volbách obdržel Milan Hulmák podporu šesti z osmi hlasujících členů výboru. Senát bude o advokátově nominaci rozhodovat ve středu 24. ledna, o den dříve kandidaturu posoudí ještě senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Devětačtyřicetiletý Milan Hulmák, který působí mimo jiné na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, by mohl v týmu ústavních soudců nahradit JUDr. Ing. Jiřího Zemánka, CSc., jehož desetiletý mandát končí v sobotu 20. ledna 2024.

 

Docent Hulmák senátorům řekl, že jako ústavní soudce by se chtěl podílet na vymezování mantinelů zejména v oblasti soukromého práva, kterému se věnuje. K roli Ústavního soudu uvedl, že by ústavní soudci měli rozhodovat jednotně a nepřijímat ve stejných kauzách odlišné verdikty. Jeho závěry by měly být jasné a srozumitelné i z hlediska důsledků, dodal.

Prezident Petr Pavel představil ve svém nominačním dopisu Milana Hulmáka jako jednoho z předních současných expertů na soukromé právo se znalostí relevantních zahraničních úprav. Hulmák k tomu uvedl, že se jako advokát s 25 lety praxe zabývá ochranou spotřebitele nebo závazkovým, rodinným a vlastnickým právem. Podílel se na přípravě nového občanského zákoníku a je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.

Milan Hulmák zastupoval klienty v řízeních před Ústavním soudem nebo Evropským soudem pro lidská práva. Spolupracoval mimo jiné s ústavní právníkem prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., jehož nominaci na ústavního soudce senátoři před pěti lety odmítli.

Je rozhodcem v komisi Hospodářské a Agrární komory. Podotkl, že jeho rozhodnutí v této funkci na rozdíl od některých jiných verdiktů rozhodců nikdy zpochybněny nebyly.

K propojení s advokátní kanceláří Havel & Partners řekl, že v ní nikdy nepracoval jako advokát či koncipient, ale jako poradce v řádu jednotek hodin měsíčně v souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku a jako školitel. Zdůraznil, že jeho dosavadní působení nedává důvod k pochybnostem, že by se jako ústavní soudce choval jinak než poctivě.

„Webovky nemám, nejsem na sociálních sítích, nemám to zapotřebí. Kdo mne potřebuje, najde si mne i tak,“ uvedl k poznámce senátorky JUDr. Hany Kordové Marvanové, že o advokátovi lze z veřejných zdrojů dohledat málo informací. Řekl také, že působí jako samostatný advokát, zastupuje dva středně velké podnikatele, bytová družstva i jednotlivce. V případě začlenění k Ústavnímu soudu by své dosavadní aktivity zrušil či omezil.

Advokát sdělil členům výboru, že Senátem projednávané právo na platbu v hotovosti by součástí ústavního pořádku být mohlo, ale osobně by ho tam nedával. Úprava by podle něj mohla být obsažena v zákoně o oběhu peněz. Není ani pro rozšíření Listiny základních práv a svobod o manželství jako svazku muže a ženy. Podle něj je problém spíše v použití pojmu manželství i pro svazky stejnopohlavních párů, které by měly mít stejná práva a povinnosti. „K tomu, aby jablka a hrušky měly stejná práva, nemusíme hruškám říkat jablka,“ dodal Milan Hulmák.

 

Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 1998. Postgraduální studium zde ukončil v roce 2008.

Přednáší na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Podílí se rovněž na přednáškách pro Justiční akademii České republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky a pro odbornou veřejnost. Spolupracuje dlouhodobě na projektech Grantové agentury ČR i Agentury pro podporu výzkumu a vývoje SR.

Od roku 2000 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.

Jako člen Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Je členem Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva.

Věnuje se právu také po praktické stránce. Je advokátem, rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodcem zapsaným v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Podílel se jako expert na řadě rozhodčích řízení.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Senát, PF UP Olomouc

Go to TOP