Mezi 15 čerstvými držiteli Ceny Václava Bendy jsou i dva advokáti

U příležitosti letošního 15. výročí udílení Cen Ústavu pro studium totalitních režimů (dříve Cen Václava Bendy) za svobodu, demokracii a lidská práva bylo v úterý 16. ledna 2024 v průběhu slavnostního ceremoniálu konaného v prostorách Senátu oceněno celkem 15 osobností, z toho tři in memoriam. Vedle zpěvačky Marty Kubišové, pomocného biskupa pražského Václava Malého či signatářů a mluvčích Charty 77 Jana Litomiského a Miroslava Lehkého převzali medaili ÚSTR i dva advokáti – JUDr. Lubomír Müller, obhájce politických vězňů, odpůrců vojenské služby a lidí perzekuovaných režimem pro náboženské přesvědčení, a JUDr. Dr. Stanislav Devátý, bývalý signatář a mluvčí Charty 77, poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR a exředitel Bezpečnostní informační služby.

 

„Letošní vyhlašování zároveň symbolicky připadá na 55. výročí hrdinského činu Jana Palacha, jehož tragická oběť v roce 1969 předznamenala další smutný vývoj v naší společnosti, tedy dvacet let dusivé normalizace. I v tak nelehké době se naštěstí našli jedinci, kteří projevili statečnost a neváhali upozorňovat na absurditu komunistického režimu,“ zahájil slavnostní večer prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., první místopředseda Senátu. „Jsem proto rád, že právě Cena Václava Bendy je důstojnou formou poděkování těm, kteří se před totalitou nesklonili. Odvaha všech dnes oceňovaných by nám měla býti mementem, připomínkou, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, že je potřeba se o ně neustále starat.“

Na něj navázal  místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, který mimo jiné řekl, že „je úkolem historiků pravdu odhalovat, naším úkolem je ji přijmout a pokud možno z ní vyvodit závěry a přispět k dalšímu vývoji společnosti“.

„Běh času je neúprosný, a tak přirozeně ubývá nejen účastníků druhého, ale i třetího odboje. Dějiny jsou velkým příběhem a je pouze na nás, jak je předáme, jak budeme tento velký příběh interpretovat a jak s naším svědectvím naloží další generace, naše děti, naše vnoučata. Zda budou vůbec chápat či reflektovat, co to znamenalo, žít v době nesvobody, v režimu, který byl založen na potlačování lidských práv, osobní svobody, co to znamenalo, žít v režimu, v němž neexistovala nezávislost zákonodárné, výkonné a soudní moci, v režimu, v němž byl jedinec vystaven pronásledování za svůj názor,“ uvedl mimo jiné ve svém projevu ředitel Ústavu pro studium totalitním režimů doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. „Dnešním večerem vyjadřujeme úctu k těm, kteří se nenechali zlomit či umlčet a kteří mají zásluhu na tom, že již 35 let žijeme ve svobodě. Patnáct osobností, které dnes večer budou oceněny, procházejí napříč společenským spektrem a každá z nich dokázala svůj vysoký morální a občanský kredit. A to navzdory příkoří a pronásledování ze strany zločinného komunistického režimu. Děkujeme vám.“

 

Medaili převzala zpěvačka Marta Kubišová, spisovatel Jáchym Topol, dále pomocný biskup pražský Václav Malý, který v roce 1977 podepsal Chartu 77 a o dva roky později byl bez soudu vězněn za údajné podvracení republiky, ale také advokát Lubomír Müller, obhájce politických vězňů a odpůrců vojenské služby, který byl – stejně jako mnoho dalších osob, včetně svých rodičů a sestry – perzekvován pro své náboženské přesvědčení.

„Pozítří to bude 47 let, co se za mnou zavřela vrata věznice Plzeň Bory. Opouštěl jsem ji s vyhlídkou, že se tam dříve nebo později vrátím. Ani v nejdivočejších snech by mě nenapadlo, že o 47 let později budu na půdě Parlamentu ČR přejímat nějaké vyznamenání,“ vyznal se ve svém vystoupení Lubomír Müller. „A velmi si cením toho, že můžeme žít v zemi, kde je svoboda, kde nemusíme být obavy vyjádřit svůj názor a své přesvědčení. Zároveň si uvědomuji, že v tuto chvíli je – ze stejné příčiny jako kdysi já – vězněno v Eritrei 36 tzv. odpíračů vojenské služby, na Krymu 12, další v Rusku a Singapuru, a proto bych v tuto chvíli, kdy zde máme svobodu, chtěl připomenou slova apoštola Pavla: Pamatujte na ty, kdo jsou ve vězení, jako byste byli uvězněni s nimi. Děkuji,“ uzavřel Lubomír Müller.

Druhým z oceněných zástupců advokátního stavu byl advokát Stanislav Devátý, politický vězeň, bývalý signatář a v letech 1988–1989 i mluvčí Charty 77,  po sametové revoluci, v letech 1990–1992, poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR a pozdější ředitel Bezpečnostní informační služby.

„Mockrát děkuji. Nesmírně si tohoto ocenění vážím, nejen proto, že je to významná cena, ale také proto, že je spojena s Václavem Bendou, s nímž jsem prožil skvělé chvilky,“ řekl se Stanislav Devátý. „Když jsem na podzim roku 1989 opouštěl Československo a utíkal se do Polska schovat před komunistickým režimem, protože jsem měl nastoupit do vězení, řekl jsem na hranicích kamarádům ze Solidarity Polske: ´Buďte v klidu, za dva měsíce je konec.´ A ono to vyšlo…. Moc jsem tomu věřil a jsem rád, že to nakonec přišlo.“

 

Mezi dalšími laureáty Ceny Václava Bendy dále byli Jan Litomiský a Miroslav Lehký, signatáři a mluvčí Charty 77, Miroslav Kamil Černý, signatář Charty 77 a petice Několik vět, Alexej Kelin, rusko-český intelektuál a odpůrce putinismu, Libuše Musilová, aktivistka a politická vězeňkyně, Jan Stříbrný, historik a teolog, Vilém Prečan, významný historik a zakladatel exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury.

Rudolf Battěk, československý filozof, politik a signatář Charty 77, profesor Josef Kalvoda či (armádní generál) Lev Prchala získali Cenu V. Bendy za statečnost in memoriam.

 

Cena ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva (dříve Cena Václava Bendy) je české ocenění, které od roku 2008 každoročně uděluje Ústav pro studium totalitních režimů osobnostem, jež se významně podílely na boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938–1945) a komunistické totalitní moci (1948–1989). Od roku 2009 obdrželo Cenu ÚSTR celkem 186 osobností, letošním ročníkem se číslo navýšilo o dalších 15, tzn. že finální počet se po slavnostním ceremoniálu vyšplhal na 201 osobností.

Letošní slavnostní ceremoniál nabídl dvě novinky – tou první bylo zrušení jednotlivých kategorií, zavedených v roce 2016, nově je tak udělována jedna cena. Druhou novinkou pak je proměna vzhledu medaile, o kterou se zasloužil grafik Jaroslav Ježek z Ústavu pro studium totalitních režimů, renomovaný grafik, který v minulosti připravil grafické koncepty řady publikací, katalogů i výstav. Ústředním tématem nové medaile je logo ústavu s uvedeným názvem instituce a letopočtem 2023.

 

 

Redakce Advokátního deníku oběma čerstvým držitelům Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů z řad advokátů – JUDr. Lubomíru Müllerovi  a JUDr. Dr. Stanislavu Devátému – srdečně blahopřeje!

 

Redakce, ÚSTR
Foto: Senát P ČR 

 

 

Go to TOP