Vyjeďte do Lucemburku na seminář Trestní právo hmotné EU

Evropský institut veřejné správy (EIPA) připravil pro právníky pracující v oblasti trestního práva seminář na téma Trestní právo hmotné EU – trestné činy poškozující finanční zájmy Evropské unie. Vzdělávací akce se uskuteční ve dnech 6. – 7. března 2024 v Lucemburku a naváže na ni návštěva Soudního dvora.

 

Trestné činy proti finančním zájmům EU – včetně podvodů, korupce, praní špinavých peněz, zpronevěry v souvislosti se správou finančních prostředků EU a podvodů s DPH – jsou na evropské úrovni kriminalizovány již dlouho a vytvářejí rozsáhlou judikaturu, proto je důležité, aby se právníci seznámili s nejnovější judikaturou Soudního dvora, která je relevantní pro jejich práci.

 

Seminář

Trestní právo hmotné EU – trestné činy poškozující finanční zájmy Evropské unie

Termín: 6. a 7. března 2024
Místo konání: Lucemburk

Seminář je určen pro právníky, jejichž činnost souvisí s právem EU, zejména s uplatňováním a prováděním nástrojů justiční spolupráce EU založených na zásadě vzájemného uznávání. Cílem akce je poskytnout zájemcům aktuální informace o judikatuře Soudního dvora EU ve vztahu k trestným činům proti finančním zájmům EU (PIF crimes).

Pracovním jazykem je angličtina.

 

Registrační poplatek činí 350 EUR a zájemci o účast na semináři jej hradí EIPA.
Účastníci akce si zajišťují cestu a ubytování sami. EIPA jim po semináři proplatí cestovní náklady v přesně stanovené výši, tzv. unit cost (výpočet lze provést ZDE na základě pracovní adresy účastníka (platné jsou sazby v tabulce 2 / Table 2: Unit cost per distance band) – např. účastník z Prahy má nárok na 245 EUR), dále jim uhradí ubytování ve výši 2 x 163 EUR a stravu cca 2 x 79 EUR (bude upřesněno). Přibližně tedy účastník obdrží celkem 729 EUR.
V případě neúčasti není nárok na refundaci, registrační poplatek propadá.

 

Více informací najdete v programu níže a ZDE.

 

 

Registraci zajišťuje EIPA na e-mailu: b.opletalova@eipa.eu.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP