Ministerstvo spravedlnosti posiluje agendu odškodňování

V organizační struktuře Ministerstva spravedlnosti vznikl od 1. ledna 2024 nový Odbor trestní politiky. „Tato strategická změna v organizační struktuře ministerstva znamená důležitý krok směrem k posílení ochrany práv obětí trestných činů v České republice,“ komentoval novinku náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák. Stávající Odbor odškodňování ve struktuře ministerstva zůstává a dochází k jeho posílení. Nový odbor bude mít na starost kromě odškodňování obětí trestných činů také agendu vězeňství, od 8. ledna ho vede 2024 PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.

 

Od 1. ledna dochází k rozdělení agendy odškodňování na dvě samostatné části. Ta stávající se bude zabývat tzv. průtahy v soudních řízeních a následným odškodňováním, náhradami za nepřiměřenou dobu soudních řízení apod. Nový odbor trestní politiky pak právě trestní politikou státu, oběťmi trestných činů, peněžitou pomocí z majetkových trestních sankcí a agendou vězeňství.

„Odškodňování obětí trestných činů bude tedy samostatným subjektem v rámci struktury ministerstva. Nový odbor se kromě práce s oběťmi bude zabývat také agendou vězeňství,“ přiblížil změnu náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. „Od toho si slibujeme větší efektivitu při řešení této důležité oblasti. Mám za to, že oběti trestných činů nesmí být v našem právním systému opomíjeny a zaslouží si samostatnou pozornost. Věřím, že nové členění odškodňování zajistí rychlejší řešení potřeb obětí trestných činů.“ Vznikne tedy větší prostor pro koncepční práci jak v oblasti vězeňství, tak trestní politiky obecně. Jedná se o navázání na práci skupiny pro trestní politiku, kterou ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., zřídil v roce 2022 a která je jeho poradním orgánem v oblasti koncepce a tvorby trestní politiky.

Ředitelkou Odboru trestní politiky se od 8. ledna stává Gabriela Slováková, která byla nejúspěšnější uchazečkou ve výběrovém řízení. Problematice trestní politiky se věnuje dlouhodobě. Posledních 20 let své profesionální kariéry se zabývala mezinárodní spoluprací a prací s lidmi s trestní minulostí a jejich dětmi a rodinami. Děti vězňů jsou neviditelné oběti trestných činů a problematika pachatelů a oběti se často prolíná.

Gabriela Slováková má mnoho cenných mezinárodních zkušeností, působila také v pracovních skupinách v rámci Ministerstva spravedlnosti či Úřadu vlády. Zkušenosti má také v oblasti řízení věznic. Do České republiky přivezla ze Singapuru projekt Yellow Ribbon a nastartovala skvělou iniciativu v oblasti společenské osvěty o lidech s trestní minulostí. Projekt je úspěšný a stále roste, proto v únoru 2023 založila samostatnou organizaci Žlutá stužka, kterou také vede.

„Do následujícího období přeji nové paní ředitelce mnoho štěstí, pracovních úspěchů a těším se na spolupráci,“ dodal Karel Dvořák.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: MSp

 

 

Go to TOP