Soud nemůže odmítnout vydat EZR, ani je-li vyžádaná matkou malých dětí

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 21. prosince 2023 svůj rozsudek ve věci C-261/22 | GN (Důvod odmítnutí založený na nejvlastnějším zájmu dítěte),

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 21. prosince 2023 svůj rozsudek ve věci C-261/22 | GN (Důvod odmítnutí založený na nejvlastnějším zájmu dítěte), v němž konstatovat, že v případě Evropského zatýkacího rozkazu předání vyžádané osoby nelze odmítnout jen proto, že je matkou malých dětí. Takové předání může být výjimečně odmítnuto pouze v případě systémových nebo celoplošných nedostatků ve vystavujícím členském státě a hrozí-li porušení základních práv dotyčných osob.

 

Žena byla v Belgii v nepřítomnosti odsouzena k trestu odnětí svobody na pět let za trestné činy obchodování s lidmi a napomáhání nedovolenému přistěhovalectví. Belgický soud na ni vydal EZR za účelem výkonu tohoto trestu. O několik měsíců později byla tato žena zatčena v Boloni (Itálie). V okamžiku zatčení byla těhotná a byla se svým synem, kterému byly téměř tři roky.

Italský soud pověřený výkonem EZR neobdržel od belgického soudu informace o způsobu, jakým jsou v Belgii vykonávány tresty uložené matkám žijícím s nezletilými dětmi. Italský soud předání odmítl.

Italský kasační soud, jemuž byla věc předložena, položil Soudnímu dvoru otázku, zda a případně za jakých podmínek může italský soud odmítnout výkon EZR v takovém případě, který není v rámcovém rozhodnutí o EZR uveden mezi důvody pro odmítnutí výkonu EZR1 .

Soudní dvůr odpověděl, že soud nemůže odmítnout výkon EZR jen proto, že vyžádaná osoba je matkou malých dětí, které s ní žijí ve společné domácnosti. S ohledem na zásadu vzájemné důvěry mezi členskými státy totiž platí domněnka, že podmínky odnětí svobody matky malých dětí v členském státě, který EZR vydal, jsou takové situaci přizpůsobeny.

 

Předání dotyčné osoby však lze výjimečně odmítnout, existují-li důkazy, že:

  • existuje skutečné nebezpečí porušení základního práva matky na respektování soukromého a rodinného života a nejvlastnějšího zájmu jejích dětí z důvodu systémových nebo celoplošných nedostatků, pokud jde o podmínky odnětí svobody matek malých dětí a péče o tyto děti v členském státě, ve kterém byl EZR vydán, a
  • existují závažné a prokazatelné důvody se domnívat, že dotyčné osoby budou vzhledem ke své osobní situaci a v důsledku takových podmínek vystaveny tomuto nebezpečí.

 

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

 


1 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009

 

Go to TOP