Klíč k soudní síni aneb Soudci i advokáti jsou služebníci spravedlnosti

Celodenní seminář pro advokáty nazvaný podle úspěšné stejnojmenné knihy Klíč k soudní síni pořádala Česká advokátní komora (ČAK) v Praze v Myslíkově ulici ve čtvrtek 7. prosince. Sehraná dvojice lektorů, soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa a advokát, místopředseda Sekce pro rodinné právo ČAK, Mgr. Kryštof Janek, přiblížila své dlouholeté zkušenosti z justice z různých stran, které se při řešení soudních sporů nevyhnutelně setkávají.

 

Jak spolu dobře a bez komplikací vycházet, jak jednat, čemu se vyhnout, z jakých judikatur lze vycházet, poučit se, jak co nejlépe bezbolestně projít celý proces bez zbytečných průtahů a se ctí tak, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, to vše, a ještě mnohem více se dozvěděli účastníci semináře Klíč k soudní síni. Přednášková místnost v Myslíkově ulici byla v předvánočním období zcela zaplněna, přítomní se zájmem kladli lektorům také mnoho dotazů a přidávali i své vlastní zkušenosti ze soudních jednání.

„Čím jsem starší, tím více oceňuji Listinu základních práv a svobod,“ podotkl na úvod Jaromír Jirsa s tím, že radí svým kolegům z ní často čerpat. Všem stranám jednání oba lektoři doporučují především hrát vždy fér. „Vyplatí se hrát fér podle pravidel, nikdo nemá rád komplikace,“ říká soudce Jaromír Jirsa. „Jednotlivé osoby spolu musí vycházet a společně dojít k nějakému konci, přičemž každý chce vyhrát, má svou pravdu,“ konstatuje s tím, že s kolegou chtějí prostřednictvím semináře nabídnout a popsat určitý vzorový postup v řízení, který je možný. Postupy lze samozřejmě korigovat, cílem všech stran by ale mělo být nekomplikovat jednání, nechodit na jednačky zbytečně desetkrát, vyhnout se následným stížnostem na průtahy a podobně.

„Advokát by měl vždy klientovi předem vysvětlit, co ho čeká, jak je vhodné vystupovat, včas mírnit agresi,“ popisuje advokát Kryštof Janek. „Je důležité zachovat důstojnost, být racionální a udržet emoce na uzdě,“ dodává s tím, že to je vždy ku prospěchu věci.

Oba přednášející lektoři, ústavní soudce Jaromír Jirsa a advokát Kryštof Janek, jsou zkušenými praktiky, kteří v justici zažili již nepřeberné množství jednání týkajících se všech možných oblastí, setkali se různorodým prostředím a téměř nic už je nepřekvapí. Jaromír Jirsa působil v průběhu let jako civilní soudce, soudní funkcionář, prezident Soudcovské unie, předseda odvolacího senátu a ústavní soudce, Kryštof Janek zase jako advokát, později také jako soudce a poté znovu jako advokát. Oba jsou spoluautory populární publikace Klíč k soudní síni, jejíž druhé vydání je již rozebráno a pro velký zájem se připravuje vydání třetí.

Seminář autoři tematicky pojali právě jako doplněk a průvodce k uvedené publikaci a chtěli oslovit především mladší kolegy, kteří ocenili pomoc v orientaci zákonitostí a zasvěcení do složitého soudního prostředí a seznámili se s praktikami zejména civilního řízení. Řadu poučení a praktických rad si ale mohli odnést i zkušení kolegové, vzájemná diskuse a výměna názorů byla přínosem pro všechny zúčastněné strany, jak poznamenal i Jaromír Jirsa.

Diskutovalo se nejen o hlavních pravidlech fér hry před soudem, ale také o rolích jednotlivých justičních pracovníků a jejich pravomocech, zákonitostech komunikace mezi advokátem a soudcem, ale také o tom, jak jednat s protistranou či jaké jsou zásady písemné komunikace se soudem. Nechyběly také rady, jak psát podání a číst rozsudky nebo čím je možné si soudce nenaklonit a čím právě naopak. Přítomní se dozvěděli, jak se chovat v jednací síni, jaká jsou pravidla dokazování a seznámili se s některými zajímavými nálezy Ústavního soudu z poslední doby, které se týkaly hlavně spravedlivého procesu. Slova Jaromíra Jirsy vystihují vše: „Soudci, advokáti, koncipienti i další členové justice jsou především služebníky práva a spravedlnosti. To je obrovský smysl, poslání a závazek zároveň.“

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP