Generální advokátka o podání žaloby jednotlivce na náhradu škody proti EU

Soudní dvůr EU zveřejnil 23. listopadu stanovisko generální advokátky ve spojených věcech C-29/22 P a C-44/22 P | KS a KD v. Rada a další,

Soudní dvůr EU zveřejnil 23. listopadu stanovisko generální advokátky ve spojených věcech C-29/22 P a C-44/22 P | KS a KD v. Rada a další, podle něhož jednotlivci mohou podat žalobu na náhradu škody proti Evropské unii u unijních soudů na základě údajného porušení základních práv opatřeními společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Generální advokátka Tamara Ćapeta dospěla k závěru, že unijní právo neomezuje pravomoc unijních soudů rozhodovat o žalobě na náhradu škody podané jednotlivci.

Dvě osoby přišly o rodinné příslušníky v roce 1999 v důsledku kosovského konfliktu. Vraždy a zmizení nebyly vyřešeny. V roce 2008 zřídila Evropská unie civilní misi, a sice misi Unie v Kosovu na podporu právního státu (dále jen „Eulex Kosovo“), která byla pověřena mimo jiné vyšetřováním takových trestných činů.

Obě osoby se domnívaly, že Eulex Kosovo řádně nevyšetřila trestné činy týkající se jejich rodinných příslušníků. V důsledku toho se dovolávaly porušení svých základních práv. Podaly žalobu na náhradu škody k Tribunálu Evropské unie. Tribunál jejich žalobu odmítl, když konstatoval, že nemá pravomoc o žalobě rozhodnout. Tyto osoby a Komise Evropské unie podaly proti rozhodnutí Tribunálu kasační opravný prostředek.

Společně s věcí C-351/22, Neves 77 Solutions, v níž generální advokátka T. Ćapeta rovněž 23. listopadu přednesla své stanovisko, tyto spojené věci nastolují důležité otázky týkající se mezí pravomoci unijních soudů v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) stanovených Smlouvami.

Generální advokátka Tamara Ćapeta ve svém stanovisku dospěla k závěru, že unijní právo neomezuje pravomoc unijních soudů rozhodovat o žalobě na náhradu škody podané jednotlivci na základě údajného porušení základních práv jakýmkoli druhem opatření SZBP.

Takový výklad vyplývá z ústavních zásad právního řádu Unie, především zásady právního státu, která zahrnuje právo na účinnou soudní ochranu, a zásady vyžadující dodržování základních práv ve všech politikách Unie. Ústavní úloha unijních soudů, která z těchto zásad vyplývá, může být omezena jen výjimečně. Porušení základních práv nemůže být politickou volbou v Evropské unii a unijní soudy musí mít pravomoc zajistit, aby rozhodnutí v oblasti SZBP nepřekračovala „červené linie“ stanovené základními právy.

Generální advokátka T. Ćapeta tedy navrhuje, aby Soudní dvůr shledal, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že nemá pravomoc rozhodnout o žalobě na náhradu škody.

Úplné znění stanoviska je zveřejněno na internetové stránce CURIA v den, kdy je generální advokát přednesl.

 

Zdroj: SDEU
Foto: SDEU

Go to TOP