Aktuální jednací řád Evropského soudu pro lidská práva je k dispozici i v češtině

Ministerstvo spravedlnosti připravilo díky finanční podpoře z Norských fondů překlad aktuálního znění jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva. Překlad již byl publikován na stránkách ESLP (ZDE) a bude brzy rovněž dostupný na nových webových stránkách mezisoudy.cz o mezinárodní lidskoprávní judikatuře.

 

Součástí jednacího řádu Soudu jsou rovněž velmi cenné Praktické pokyny. Ty obsahují např. instrukce k podání žádosti o vydání předběžného opatření, možnosti anonymizace stížnosti, či přiznání spravedlivého zadostiučinění,“ vysvětluje zástupkyně vládního zmocněnce Mgr. Eva Petrová. „Poslední dostupné znění jednacího řádu Soudu v českém jazyce bylo z roku 2011. Za uplynulé roky přitom jednací řád doznal řady změn. Jeho aktuální znění je zejména pro advokáty klíčovým zdrojem informací, jak správně podat stížnost k ESLP a jak řízení před tímto soudem probíhá.“

Webový portál mezisoudy.cz právě nyní dokončuje kancelář vládního zmocněnce v rámci projektu financovaného z Norských fondů s názvem „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv“. Na portálu určeném nejenom pro právní experty bude v češtině k dispozici databáze rozsudků ESLP, velká řada dalších lidskoprávních dokumentů i jiné užitečné nástroje k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Cílem Ministerstva spravedlnosti je co největší přístupnost těchto dokumentů pro justici, advokáty, státní správu i širokou veřejnost. Velká část z těchto dokumentů tak bude díky projektu k dispozici v českém překladu zcela nově.

 

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP
Ilustrační foto: echr.coe.int

Go to TOP