Ve sporu o ochrannou známku dal Tribunál za pravdu dědicům D. Maradony

Soudní dvůr EU zveřejnil usnesení druhého senátu Tribunálu ve věci T-299/22 | Sattvica v. EUIPO – Maradona a další (DIEGO MARADONA). Tribunál Evropské unie ve svém usnesení potvrdil, že dokumenty předložené EUIPO na podporu žádosti o zápis převodu ochranné známky DIEGO MARADONA ve prospěch argentinské společnosti Sattvica neodůvodňují převedení ochranné známky na tuto společnost.

 

Sattvica je společnost se sídlem v Buenos Aires (Argentina), jejímž vlastníkem je bývalý advokát fotbalového hráče Diega Armanda Maradony.

V červenci 2001 podal D. A. Maradona u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku slovního označení DIEGO MARADONA jako ochranné známky Evropské unie. Zápis byl požadován pro několik výrobků osobní hygieny a drogerie a pro oděvy, obuv a pokrývky hlavy, včetně sportovního oblečení a obuvi. Přihláška rovněž zahrnovala rozsáhlou a rozmanitou škálu služeb od restauračních a hotelových po služby v oblasti výpočetní techniky a správy autorských práv. Ochranná známka byla zapsána v lednu 2008.

D. A. Maradona zemřel v listopadu 2020. Společnost Sattvica, která měla za to, že na ni byla ochranná známka převedena, požádala v lednu 2021 u EUIPO o zápis tohoto převodu na základě dvou dokumentů, které D. A. Maradona vydal v její prospěch: povolení k obchodnímu využívání ochranných známek ze dne 26. prosince 2015 a nedatované dohody povolující užívání ochranné známky. EUIPO napřed převod do rejstříku zapsal.

Dědicové D. A. Maradony následně nechali zápis převodu ochranné známky prohlásit za neplatný. EUIPO měl totiž v rozhodnutí z března 2022 za to, že společnost Sattvica nepředložila dokumenty, které by řádně prokazovaly převod ochranné známky v její prospěch.

Společnost Sattvica podala u Tribunálu Evropské unie návrh na zrušení tohoto rozhodnutí EUIPO.

Tribunál žalobu společnosti Sattvica odmítl. Potvrdil posouzení EUIPO: dokumenty předložené touto společností formálně neodůvodňují převedení ochranné známky v její prospěch v rámci smlouvy podepsané mezi oběma stranami (společností Sattvica a D. A. Maradonou).

D. A. Maradona zemřel před podáním žádosti o zápis převodu, a proto společnost Sattvica nemohla zjištěné nedostatky odstranit. Zároveň nebyla s to předložit jiné dokumenty.

Úplné znění usnesení je zveřejněno na internetové stránce curia.europa.eu.

 

Zdroj: SD EU
Ilustrační foto: Pixabay.com

Go to TOP