Poslanci posunuli nový stavební zákon do dalšího projednávání

Po osmihodinové debatě hlasovali poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 5. listopadu na své mimořádné schůzi o návrhu nového stavebního zákona, a nakonec ho poslali do dalšího “kola“ projednávání. Zákon odolal snaze opozice, aby byl vrácen vládě k přepracování.

 

Opozici připomínkovala především to, že vládní strany chtějí zákon razantně upravit až ve Sněmovně, a také poukazovala na to, že zákon kvůli nákaze koronavirem obhajoval vicepremiér doc. Ing. Karel Havlíček. Ph.D., MBA, namísto ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. Poslancům vadilo především to, že ministryně nemůže odpovědět na vznesené dotazy.

„Za 13 let se nám podařilo ukovat 26 novel stavebního zákona. Výsledek je to, že máme 20 typů stavebních úřadů, máme deset typů povolovacích procesů a jsme na 157. místě ve stavebním povolení v rámci žebříčku, který srovnává více jak 190 zemí světa,“ uvedl ministr Karel Havlíček.

Nová právní úprava má podle vlády zrychlit stavební řízení a zkrátit dobu povolování. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od ní slibuje kromě jiného zkrácení průměrné délky povolování u větších projektů z 5,4 roku na jeden rok. Nahradit má nynější zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Rekodifikaci stavebního práva má vláda ve svém programovém prohlášení a zákon připravuje již delší dobu. Návrh kritizuje například Hospodářská komora ČR, vadí i městům. Podle nich omezuje pravomoci samosprávy, možnosti územního plánování či zakazuje vytvořit si vlastní stavební předpisy. Komora architektů ho již dříve označila za nevyužitou šanci.

Zákonem se nyní budou zabývat sněmovní výbory. Poslanecká sněmovna jim na to prodloužila lhůtu z obvyklých 60 na 100 dnů. Na plénum se tak stavební zákon vrátí ke druhému čtení nejdřív na konci února, Sněmovna by se měla sejít na začátku března.

Redakce Advokátního deníku požádala o vyjádření k procesu schvalování nového stavebního zákona jeho autora, Mgr. Františka Korbela, Ph.D.: „Věcná diskuse, která proběhla ve čtvrtek 5. 11. 2020 na jednání Poslanecké sněmovny v rámci 1. čtení návrhu nového stavebního zákona (sněmovní tisk 1008), se vedla především o reorganizaci úřadů a vytvoření jednotné státní stavební správy. Otázky kompetencí a institucionální reformy jsou zjevně největším politickým jablkem sváru. Část opozičních stran odmítá jak Nejvyšší stavební úřad, tak i odejmutí stavebních úřadů obcím a krajům z přenesené působnosti. Již aktuální vládní návrh je přitom kompromisem oproti původnímu návrhu čisté státní správy, když zachovává stavební úřady obcím, byť pouze pro povolování menších staveb. Ty větší by povoloval v prvním stupni nově zřizovaný (státní) krajský stavební úřad. Pozměňovací návrhy se tak budou zřejmě chystat z obou stran, jak pro zastánce státní správy, tak i samospráv. Dělení by přitom mohlo být jiné – do samosprávy patří územní plánování, zatímco individuální povolování by mělo být věcí na místních vlivech více nezávislé státní správy. Kupodivu v otázce dotčených orgánů se Ministerstvu pro místních rozvoj podařil zdařilý tah, když, snad s výjimkou hasičů, nemá s ostatními resorty žádný rozpor. Proti návrhu nic nenamítá ani ministr životního prostředí a ministr kultury jej za státní památkovou péči dokonce podpořil. Návrhem se nyní budou zabývat výbory. Jako garanční byl zvolen hospodářský výbor, k projednání návrh dostanou i výbor pro veřejnou správu a ústavněprávní výbor.“

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP