YRR: Do běhu Proti předsudkům se zapojí špičky evropské justice

Ve dnech 1.–3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby

Ve dnech 1.–3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka, z. s., uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together, na němž chtěla představit tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby myšlenku YRR přivezli do svých domovských zemí.

 

Osvětový běh YRR každoročně propojuje lidi z veřejného, ​​soukromého a neziskového sektoru s lidmi s trestní minulostí i s těmi, již jsou stále ve výkonu trestu. Cílem akce je snížení recidivy a zajištění bezpečí ve společnosti. Před devíti lety odstartovala Yellow Ribbon Run (YRR) v České republice ředitelka organizace Žlutá stužka, z. s., a aktivní propagátorka této akce Gabriela Slováková.

„Kulatý stůl je první významnou mezinárodní aktivitou, která dostává Žlutou stužku do povědomí evropské justice. Již nyní víme, že všichni účastníci budou hledat cesty, jak navštívit naši akci v ČR a jak realizovat Yellow Ribbon Run ve svých zemích. Z toho jsem opravdu dojatá,“ řekla v reakci na skutečnost, že všichni účastníci akce jsou připraveni přenést tento formát do svých zemí, Gabriela Slováková.

Hlavní aktivitou kulatého stolu byla prezentace projektu Yellow Ribbon Run a jeho významu pro společnost.

„Yellow Ribbon Run je příležitostí pro navázání kontaktů s vězeňskou službou, dalšími veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi, rodinami lidí ve výkonu trestu nebo akademiky, které při jiných příležitost není snadné zažít. Všichni zde oblékneme tričko se žlutou stužkou – díky němu nepoznáte, kdo je kdo. Vždy je skvělé, když nevládní organizace a stát spolupracují,“ uvedla Kateřina Šlesingerová, náměstkyně ředitelky pro probaci a mediaci Probační a mediační služby ČR.

Partnerem akce je norská vězeňská služba. Do Prahy přijeli zástupci z Norska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Chorvatska a Rady Evropy, zástupci Singapuru a Nizozemska se prezentovali online.

„Náš partner – norská vězeňská služba – je nám velkou oporou, pomáhá nám sdílet naše nápady a budovat síť Yellow Ribbon – Growing European Together,“ dodala Gabriela Slováková.

Norskou vězeňskou službu zastupovala Ida Lindmo, Country manager, International Unit, KDI.

„Vidím tolik známých tváří, což mi připomíná to, co obvykle říká Kim Ekhaugen (ředitel mezinárodní kanceláře, KDI, který se akce nemohl zúčastnit), že mezinárodní spolupráce znamená jednu velkou šťastnou rodinu. Domnívám se, že iniciovat hnutí a podporovat integraci těch, kteří byli postiženi uvězněním, je zásadní pro jejich opětovné začlenění do společnosti. Kulatý stůl Yellow Ribbon je pro nás významnou příležitostí ke spolupráci, vzájemnému učení a nadšení pro světlou budoucnost osob, které zažily problémy spojené s uvězněním,“ dodává Ida Lindmo.

Třetí den akce strávili účastníci kulatého stolu v Otevřené věznici Jiřice. Workshop, který se zde konal, zahájila Hana Prokopová, ředitelka Otevřené věznice. Ta hovořila o významu intenzivního a individuálního přístupu, který je v této unikátní věznici inspirované norským modelem uplatňován v programu zacházení.

 

Veronika Friebová, Žlutá stužka z. s.
Ilustrační foto: archiv YRR a autorka

Go to TOP