Ministerstvo vnitra předložilo úpravy v navrhování prezidentských kandidátů

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby poslanci a senátoři mohli ve volbě prezidenta v budoucnu podpořit jen jednoho kandidáta. Lidé by pak měli dostat možnost podepisovat petice občanských kandidátů také online. V případě překročení potřebné hranice 50 000 online podpisů a splnění dalších náležitostí by úřady kandidáta automaticky do voleb zaregistrovaly. Ministerstvo vnitra v tiskové zprávě uvedlo, že návrh předložilo ostatním ministerstvům k připomínkám, poté ho projedná vláda a případně Parlament.

 

Novela zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, reaguje podle Ministerstva vnitra na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta. Předpis výslovně zakotví pravidlo, že poslanci a senátoři smějí podpořit jen jednoho kandidáta. „Konečně nebudeme svědky dohadů, zda poslanci a senátoři mohou, nebo nemohou podpořit více kandidátů,“ uvedl k návrhu novely výše uvedeného zákona ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan. Podotkl, že stejný názor zastává i Nejvyšší správní soud.

Pokud by některý zákonodárce byl členem více skupin navrhovatelů, nebude se přihlížet k jeho podpisu ani na jedné z kandidátních listin, navrhuje v novele vnitro. „Uznané budou podpisy zákonodárců, kteří drželi mandát v době, kdy byla podána kandidátní listina,“ doplnilo ministerstvo.

Kandidáti, kteří usilují o podporu více než 50 000 občanů, dostanou možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet. „Veřejnost bude moci nově připojit svůj podpis online, a to podobně jednoduše, jako je dnes již možné podepisovat ePetice na Portálu občana,“ uvedlo ministerstvo.

Pokud by kandidát získal na ePetici potřebných 50 000 podpisů a splnil další náležitosti, úřady ho automaticky zaregistrují jako účastníka voleb. Systém totiž zaručí, že všichni podepsaní lidé skutečně existují, jejich údaje odpovídají skutečnosti a zamezí také hrozbě duplicitních podpisů.

V případě podpisů na listinných peticích chystá vnitro změny ohledně jejich kontrol. „Pokud kandidát doloží pouze listinnou petici, ministerstvo ji bude kontrolovat až do dosažení 50 000 správných a úplných údajů, nikoliv pouze vybraný vzorek,“ uvedlo Ministerstvo vnitra. Pokud kandidát předloží listiny i ePetici, kontrola skončí v okamžiku, kdy součet podpisů dosáhne 50 000.

Ministerstvo vnitra nepřipustilo kvůli nedostatku podpisů do letošních voleb několik kandidátů, například podnikatele Karla Diviše a Karla Janečka. Divišovi uznalo po kontrole chybovosti 49 884 platných z celkových 63 210 podpisů, Janečkovi 48 091 ze 74 208 podpisů. Diviše poté vrátil mezi kandidáty Nejvyšší správní soud. Vyřadil naopak Denisu Rohanovou, protože ji podpořili výhradně členové bývalé Poslanecké sněmovny, a to ještě před vyhlášením voleb. Zákon sice takový postup výslovně nezapovídal, přesto však podle soudu není možný.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP