Experti z USA přiblížili v Brně zkušenosti se sjednáváním dohod o vině a trestu

Jak sjednávat dohody o vině a trestu? S bohatou praxí americké justice v uzavírání dohod se mohli seznámit účastníci semináře, který se uskutečnil v pondělí 9. října 2023 v Brně. Výjimečný vzdělávací projekt zorganizovalo Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR, Kanceláří veřejného ochránce práv a Českou advokátní komorou. Semináře se účastnilo na 30 advokátů-obhájců, Komoru zde zastupovala ředitelka brněnské pobočky JUDr. Irena Schejbalová.

 

Ze Spojených států amerických dorazili zkušení lektoři a praktici – Peter J. Ainsworth, senior protikorupční konzultant a bývalý federální žalobce, Paul Gregory Byron, federální soudce z Floridy, Gjon Juncaj, federální žalobce a protikorupční právní poradce, a Anden Chow, federální žalobce jižního okrsku města New York.

Program série seminářů k této problematice, které se konaly nejprve v prostorách Justiční akademie v Praze a následně i v sídle veřejného ochránce práv v Brně, začal setkáním se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Následovaly semináře pro právní profesionály. Za českou advokacii vystoupil na brněnské akci s odborným příspěvkem JUDr. Jan Skřipský, který se podělil o praktické zkušenosti obhájců s uzavíráním dohod.

Návštěva amerických expertů navázala na loňskou úspěšnou akci zaměřenou na podobnou problematiku, letošní semináře přinesly poprvé možnost pro zástupce všech zúčastněných profesí sejít se takříkajíc u jednoho stolu. Nejen obohatit se o zkušenosti amerických kolegů, ale i vyměnit si své pohledy navzájem tak mohli státní zástupci, advokáti, soudci a zástupci Policie ČR. Obě setkání tak vyústila v širokou diskusi napříč profesemi.

V systému amerického federálního soudnictví, který řeší nejzávažnější zločiny, končí uzavřením dohody mezi obžalobou a obviněným více než 97 procent případů. Pro sjednávání dohod fungují zavedené postupy, které respektují práva a zájmy všech zúčastněných.

Série seminářů pak vyvrcholila v úterý 10. října 2023 jednáním na Nejvyšším státním zastupitelství, kde všichni aktéři zhodnotili celý program. Nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž poděkoval americkým lektorům za jejich ochotu podělit se o své know-how a inspirovat české právní prostředí a americké ambasádě za zprostředkování mimořádné návštěvy.

Poznatky účastníků brněnského semináře shrnula JUDr. Irena Schejbalová, ředitelka Pobočky ČAK v Brně (na snímku vlevo). Ta dále mimo jiné uvedla: „Česká advokátní komora bude ráda participovat na dalších obdobných tématech a akcích – například na seminářích naplánovaných na příští rok, jejichž tématem bude trestní odpovědnost právnických osob, ukládání trestů a stanovení výše peněžitých trestů, či kyberbezpečnost.“ V reakci na to požádal senior protikorupční konzultant a bývalý federální žalobce Peter J. Ainsworth Irenu Schejbalovou o možnost spolupracovat s brněnskou pobočkou i na akcích v oblasti advokátního práva a civilního práva (např. z oblasti rodinného práva apod.). Tuto iniciativu by mělo podpořit i Velvyslanectví USA v ČR.

 

Redakce AD, NSZ
Ilustrační foto: archiv NSZ

Go to TOP