Rozvody bez dětí trvají soudům 55 dní, s dětmi přes čtyři měsíce

Rozvody manželství, u kterých soudy nemusely řešit budoucnost nezletilých dětí, trvaly loni průměrně 55 dní. V případech, kdy rozvodu předcházelo opatrovnické řízení, to bylo něco přes čtyři měsíce. Vyplývá to ze statistik Ministerstva spravedlnosti. Nejrychleji rozvádějí soudy v jižních Čechách, nejpomaleji naopak okresní soudy spadající pod ústecký krajský soud a soudy v hlavním městě. Manželky podávají návrh na rozvod dvakrát častěji než manželé, ve dvou třetinách všech případů se ale oba partneři na ukončení manželství shodnou.

 

„Rozvody, zvlášť ty, kterým nepředchází opatrovnické řízení, se daří vyřizovat velice rychle,“ shrnul statistiky náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák. Manželství s dětmi trvá soudům rozvést přibližně 2,3krát déle než manželství bezdětné. Medián zde činí 127 dní, což je přibližně o 40 dnů méně než u dalších občanskoprávních řízení.

Nejvyšší mediánové délky řízení u obou typů rozvodů vykazují vedle Prahy a severních Čech také severní a jižní Morava.

Náměstek Dvořák upozornil rovněž na to, že v Česku převažují takzvané nesporné rozvody. V 64 procentech podají manželé návrh na rozvod buď společně, nebo se k návrhu později druhý manžel připojí. V roce 2022 bylo takových případů konkrétně 12 960. V dalších 4018 případech, což je zhruba 20 procent, se chtěla rozvádět manželka. Ve 2023 případech – tedy deseti procentech – požádal o rozvod manžel. Zbylých šest procent manželství soudy nerozvedly, většinou z důvodu zastavení řízení.

Ministerstvo připravilo novelu občanského zákoníku, kterými hodlá rozvody zrychlit a zlevnit. Soudy už by nemusely zjišťovat příčiny rozvratu manželství či splnění půlroční odluky manželů. Rozvodové a opatrovnické řízení by se mělo sloučit do jediného a bude se platit jediný soudní poplatek. U nesporných rozvodů by soudům měl dále odpadnout i povinný výslech manželů, postačí přítomnost jejich právních zástupců. Změny by měly být účinné od začátku roku 2025. Podle autorů návrhu může liberalizace ukončení manželství zvýšit celkovou sňatkovost ve společnosti.

 

Mediánová délka rozvodového řízení u okresních soudů podle krajů (v řádu dní)

 

Nadřízený soud S opatrovnickým
řízením
Bez opatrovnického
řízení
MS Praha 146 65
KS Praha 114 50
KS České Budějovice 73 35
KS Plzeň 96 42
KS Ústí n. Labem 148 65
KS Hr. Králové 104 42
KS Brno 145 63
KS Ostrava 144 63
Celkem ČR 127 55

 

Zdroj: ČTK, MSp
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP