Kdo byli vlasatci nezákonně zatčení v roce 1966? A domohou se odškodnění?

V srpnu a září 1966 provedla Veřejná bezpečnost v Praze hromadnou akci proti mužům, kteří v té době nosili dlouhé vlasy. Jako důvod zadržení v srpnu bylo uvedeno zjištění: „Stýká se s „Vlasatci“ u Muzea na Václavském nám.“, při zatýkání v září pak: „hromadné narušení veřejného pořádku v obvodě Prahy 1 a 7“.

 

U zatčených mužů bylo obvykle „z rozhodnutí hlavního hygienika MV provedeno ostříhání (dle § 75 zák. č. 20/1966 Sb.)“. (Přitom uvedený paragraf upravoval postavení okresního a krajského hygienika, ale k ničemu neopravňoval hlavního hygienika Ministerstva vnitra.)

Byly zadrženy i desítky žen, které s „Vlasatci“ (jinak označovanými též za „Máničky“) sympatizovaly. Řada z nich pak byla (opět na základě údajného rozhodnutí hlavního hygienika Ministerstva vnitra) „předána na venerické oddělení U Apolináře“.

Podle dostupných (ale neúplných) seznamů bylo zatčeno téměř 200 mladých lidí, nejmladším bylo 14 let. Většina byla po nějaké době propuštěna. Před soud bylo postaveno 14 mladíků ve věku 16–18 let (viz podrobnosti v Seznamu níže).

Odsuzující rozsudek vynesl Obvodní soud pro Prahu 2 dne 28. 10. 1966 (senát ve složení: Dr. Miloš Mašek, Kateřina Režná a František Janda).

Městský soud v Praze prvoinstanční rozsudek – až na jednu drobnou úpravu – potvrdil dne 29. 11. 1966 (senát ve složení: JUDr. Otakar Adamec, Edvin Černoš, Václav Hildebrand, Anna Nováková a Antonín Petrásek).

 

Je jistě žádoucí, aby byli mladí lidé vedeni k tomu být pěkně upraveni, pilně pracovat a pečovat o své zdraví. Nicméně tato akce totalitních orgánů – od počátečního zatýkání, přes umístění do cel předběžného zadržení, uvalení vazby, nucené gynekologické prohlídky až po vynesení odvolacího rozsudku – byla naprosto nezákonná a je názorným dokladem toho, že tehdejší režim byl „zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný“ (§ 2 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb.).

Na tom nic nemění fakt, že příslušníci Sboru národní bezpečnosti při „lustraci“ zatčených objevili u některých „škraloupy“ z minulosti.

Jeden z poškozených, Martin Maryška, již dosáhl satisfakci za krátkodobé zadržení v srpnu a nyní spolu s Milošem Turkem čeká až Nejvyšší soud České republiky rozhodne o stížnosti pro porušení zákona. Tu v jejich prospěch podal ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., protože podle jeho názoru byla v roce 1966 jejich účast na zářijové demonstraci pouze „legitimní realizací svobody projevu“.

 

I ostatní, kdo byli tehdy postiženi (ať už byli postaveni před soud či jen na krátkou dobu zadrženi), mají nárok na soudní rehabilitaci, odškodnění a příplatek k důchodu. Musí se však sami nebo prostřednictvím svých blízkých o svá práva přihlásit. V případě, že někdo již zemřel, může se za něj ozvat někdo z pozůstalých.

Tato zpráva se patrně nedostane ke všem, jichž se týká, ale je možné, že někdo při pročítání seznamu zvolá: „Vždyť tohle je moje babička za svobodna! To jí musím hned zavolat!“

Bližší informace o možných postupech v jednotlivých případech získáte na adrese lubos.muller@gmail.com.

 

 

 

Seznam zatčených při akcích veřejné bezpečnosti proti „Vlasatcům“ v srpnu a září 1966

 

Poznámka:

Seznam není úplný; obsahuje příjmení, jméno a rok narození; pokud je u někoho ze zatčených uvedeno v záznamech něco zajímavého, neobvyklého či dokonce výjimečného, je to doslovně (včetně různých zkratek a pravopisných chyb) připojeno k základním údajům, včetně případné informace o rodičích. Z těchto krátkých vyjádření je vidět, že někteří byli zatčeni spíše náhodou či omylem. Zároveň je možné posoudit stylistickou a gramatickou úroveň tehdejších písemností i způsob uvažování jejich autorů. Také lze vypozorovat, jaké činnosti (právně zcela nezávadné) a která zařízení (naprosto legální) orgánům činným v trestním řízení „ležely v žaludku“. * U 14 pravomocně odsouzených mladíků je před jejich příjmením zkratka „ods.“

 

 

MUŽI

A

Andrysek Karel, nar. 1949, „do vnitřní Prahy dochází ve společnosti Jana Zahrádky za účelem návštěvy některého kina“

B

Bačkovský Pavel, nar. 1948, „stýká se s ,vlasatci‘ z Prahy 1 v restauraci Mánes. Sám nosí ,Máničku‘“

Bartoš Luděk, nar. 1949, otec: „úředník na min. chemického průmyslu“

ods. Behenský Ivan, nar. 1949, „učeň-tesař Pražská obnova“; „byl jedním z organizátorů demonstrace … i když účastníky na Václavském náměstí napomínal, aby byli zticha, zůstal mezi nimi i tehdy, když slyšel u hlavní pošty urážlivé heslo proti členům KSČ“

Beneš František, nar. 1947

Beran Luděk, nar. 1948, otec: „přísl.MV, člen KSČ“; matka: „čl.KSČ“

Beran Pavel, nar. 1947

Bouška Jan, nar. 1948, „učeň Závody Jana Švermy Jinonice“; „bez absencí, má dobrý prospěch, údajně netrestán“

Brož Miroslav, nar. 1949

Brožík Pavel, nar. 1946, „do Prahy přijel na návštěvu své tety Josefy Polívkové, bytem Praha 8“

Bukovský Daniel, nar. 1950, „zam. jako učeň v Armabetonu, Praha 2“

Burda Zdeněk, nar. 1947, „zam. jako učeň v n. p. Průmysl prádla v Praze 3, Na Florenci č. 5“; „v zaměstnání nemá absencí“

C

Cína Ernest, nar. 1949, „dochází na Václavské náměstí ve společnosti Jana Kavura a to do kavárny Luxor“

ods. Cína Jan, nar. 1951, „mezi nuceně ostříhané vlasatce nepatřil. Nebylo prokázáno, že by byl při demonstraci nějak aktivní. Lze připustit, že se jí zúčastnil původně ze zvědavosti. Ovšem v průběhu akce si musel být i při své nižší inteligenci vědom, že jde o protispolečenské jednání“

Culek Jiří, nar. 1947

Č

Černík Jiří, nar. 1949, „učeň-elektromontér, n. p. Stavební závody Praha ?“; otec: „úředník Ústřední výbor-odbor stavby ?“

Černík Miroslav, nar. 1946, „údajně netrestán, v zaměstnání nemá absencí“

Černý Karel, nar. 1944, „absence nemá, údajně netrestán, na Václavské náměstí nedochází“

Černý Ludovít, nar. 1946

Čunderlík Petr, nar. 1949

D

Dolejší Jiří, nar. 1948, „chodívá často do restaurace k Flekům“; otec: „inženýr Hydroprojektu“

Dvořák Miloslav, nar. 1946, „ve večerních hodinách se zdržuje na Václavském náměstí u výloh (bezdůvodně) a nosí ,Máničku‘“

Dvořák Miloš, nar. 1948, otec: „číšník v restauraci Vladimírka v Praze 4“

F

Faltus Vladimír, nar. 1947

Feitl Jiří, nar. 1950, „studující SVPŠ v Praze 1, Dušní 17“

Fero Jan, nar. 1951

Feyfrlík Libor, nar. 1947

Filip Karel, nar. 1949

Fischl Vladimír, nar. 1948

Fláma Karel, nar. 1947, „navštěvuje různá kina v Praze, restaurace, stýká se s ,vlasatci‘, sám nosí ,Máničku‘“

Flek Vladislav, nar. 1950, „stýká se s ,Máničkami‘, kteří udržují styky s cizinci, nosí sám ,máničku‘“

ods. Forst Petr, nar. 1950, „provokativně fotografoval na Staroměstském náměstí příslušníky VB … I když se nezúčastnil demonstrace po celé trase, ztotožnil se s provokačním cílem demonstrace a vystupoval u Domu Módy jako jeden z organizátorů“; „chlapec má také kladné zájmy / fotografování, četba/“

G

Grosser Jiří, nar. 1948

Güntner (nebo Günther) Bedřich, nar. 1948, „tramp“

H

Hájek Marius, nar. 1950, „učeň-aranžer pod. Oděvy Praha v Praze 1, Rytířská ul. 26“; otec: „herec“

Hajniš Ivan, nar. 1947

Hampl Josef, nar. 1949

Hejda Jiří, nar. 1949

Hlinský Václav, nar. 1946

Hlisnikowski Pavel, nar. 1948

Hodek Jaroslav, nar. 1949, matka: „zam. jako technička v Čsl. rozhlase“

Holeček Vladimír, nar. 1949, „dochází často na Václavské nám. k museu, ve společnosti jistého Vladimíra Nováka. Zajímá ho big-beat“; otec: „účetní Filmové studio Barrandov“

Hořák Václav, nar. 1947

Houska Jan, nar. 1950, „jezdí na tramp“

Hovorka Ladislav, nar. 1949, „volný čas tráví ve společnosti svých kamarádů a návštěvou skupiny big-beat Olympik“

Hroník Jan, nar. 1948, „schází se s chlapci na Žofíně“

Hrudka Richard, nar. 1949

Hřebík Václav, nar. 1949, „zaměstnán: TESLA, n.p. Hloubětín, jako učeň“

Hudeček Josef, nar. 1948, „učeň Okresní stavební podnik Kunratice“

Hušák Josef, nar. 1948, „stýká se s ,máničkama‘ v bytě CULKA. Nedochází k rampě ,Musea‘“

CH

Chába Jiří, nar. 1948, otec: „zaměst. MV“; matka: „úřednice podniku zahraničního obchodu“

Chába Karel, nar. 1952, „žák ZDŠ 9A, Praha 7, Korunovační 8“; otec: „MS-VB Praha“; matka: „úřednice podniku zahraničního obchodu“

Chába Petr, nar. 1948, otec: „příslušník MS-VB Praha“; matka: „úřednice Podniku zahraničního obchodu“

Chodora Jiří, nar. 1949, „studující“; „vodil si do bytu kamarády ,Máničky‘“

Chylík Alexej, nar. 1951

J

Janda Josef, nar. 1949, „18.8.1966 v noci přijel do Prahy s kamarádem Miroslavem Žižkou z Českých Budějovic“

Janda Karel, nar. 1947

Jankulár Jaroslav, nar. 1948, „do společnosti na Václavské náměstí nechodí, pouze do restaurace v Praze 9 u Tesařů“

Jeníček Jiří, nar. 1948, „s kamarády cestuje po republice“

Ježek Jaroslav, nar. 1948, „má sníženou pracovní schopnost“

Jiránek Jaroslav, nar. 1949, „učeň-truhlář, Stavební závody, Praha 2, Belgická 25“

K

Kaňka Jan, nar. 1949, otec: „Krajský prokurátor v Báňské Bystrici“

Kavur Jan, nar. 1949, „svůj volný čas tráví na Václavském náměstí, kde se zdržuje ve společnosti jistého Karla Doležala, Ciny, Brože, Housky,Stojky“

Kindl Ivan, nar. 1948, „navštěvuje kina a restaurace v Praze, nosí ,Máničku‘“

Knížák Pavel, nar. 1940, „člen svazu výtvarných umělců“; „jako sám ,Vlasatec‘  (  akademický malíř) se s ,Vlasatci‘ stýká i jinde“

Koukal Václav, nar. 1949

Kousal Jiří, nar. 1949, otec: „úředník podniku CENTROTEX, Praha 7, Veletržní palác“; matka: „úřednice n.p. CENTROTEX, Praha 7, Veletržní palác“

Koutný Bohumír, nar. 1947, matka: „žije s přísl.MV Pouzarem“

Koutný Petr, nar. 1950, „učeň kuchař RaJ Praha 7, hotel Belveder“

Kovařík Jan, nar. 1948, „učeň Okresní stavební podnik Kunratice“

ods. Kristl Jan, nar. 1948, „nepřitěžovalo mu nic. Intenzita jeho jednání je nižší než u ostatních spoluobžalovaných, protože na akci pouze zval, ale sám se jí nezúčastnil“; „jeho matka projevuje zájem o jeho převýchovu“

Krivák Jan, nar. 1948

Kříž Jiří, nar. 1949, „dochází do vnitřní Prahy, údajně do kina a kavárny Luxor“

Kubín Karel, nar. 1948, „stýká se s kamarády z big-beatové skupiny. Velmi často dochází k Museu na Václavském nám., kde se schází s ,Vlasatci‘“

Kubín Miloslav, nar. 1947

Kučera František, nar. 1949, „učeň-soustružník, n.p. ČKD-trakce, Praha 8, Kandertova ul.“

Kvapil Jiří, nar. 1942, „nosí ,máničku‘, dochází na Václavské náměstí“

Květ Václav, nar. 1948, otec: „inspektor bezpečnosti práce ÚRO Praha 3“

L

Lokaj Václav, nar. 1949, „nosí ,máničku‘, velmi často jezdí do Prahy a stýká se se závadovou mládeží“

M

Málik Miroslav, nar. 1948, „studující 4.ročníku Spojové průmyslovky, Praha 1, Panská č. 3“

Marek Ivo, nar. 1950, matka: „? úřednice ve Veletržním paláci – MOTOKOV“

ods. Maryška Martin, nar. 1947, „cestuje autostopem po republice“; „demonstranty navedl, aby začali pochodovat, a tím uvedl demonstraci do pohybu … měl nepochybně stejný úmysl jako ostatní demonstranti, takže i on jednal ze zjevné neúcty ke společnosti. Již pochodování kolem pomníku M.J. Husa lze považovat za daných okolností přinejmenším za hrubou neslušnost“

Mařík Karel, nar. 1950, „učeň PSO Praha“

Mašek František, nar. 1949

ods. Matray Petr, nar. 1948

Matys Jiří, nar. 1949

ods. Mazalovský Miroslav, nar. 1949, „řídil otáčku průvodu u Muzea. Jak sám doznal, průvod také počítal“; otec: „číšník u Pinkasů“

Melmuka Petr, nar. 1950, „učeň-malíř pokojů v PSO Praha Vinohrady … S partou dojíždí na trampy do Osova a Mokrovrat“

Miclík Jiří, nar. 1948, „navštěvuje různé podniky v Praze“

Midrla Petr, nar. 1949, „bezdůvodně se stýká se závadovými osobami“

Mikota Václav, nar. 1949, „školák (před 2 lety)“; „zaměstnán jako učeň u podniku Vihorlat v Praze 7“

Mokráš Václav, nar. 1948, otec: „JUDr …, ministerstvo spravedlnosti“

Mrozek Bohuslav, nar. 1951, „skončil školní docházku a má nastoupit zaměstnání jako učeň tesař PSO. Do vnitřní Prahy chodí za účelem návštěvy kina“

Múčka Ludevít, nar. 1948

N

Němeček Miroslav, nar. 1948, „pracuje bez absencí, zajímá se o big-beat, na Václavské náměstí chodí občas“

Nič Pavel, nar. 1948

Novák Petr, nar. 1948, „jezdí na trampy, do různých míst v republice, stýká se s kamarádem, do jehož bytu si vodí děvčata z Teplic“

Novák Vladimír, nar. 1949, „nosí ,Máničku‘, neměl v pořádku OP“

Novotný Jiří, nar. 1947, „student KU Praha, matematicko-fysikální fakulta“; „nosí dlouhé vlasy jako určitou oposici proti konservatiní části občanů“

O

Oravec Petr, nar. 1950

Otta Jan, nar. 1949

P

Paumer Josef, nar. 1951

Pecka Petr, nar. 1949

ods. Pechy (Pechý) Jan, nar. 1949, „po vystoupení na stupně u pomníku M.J. Husa, kde se nechal vyfotografovat ve  staré čepici, uposlechl výzvu příslušníků VB a pomník opustil. Zúčastnil se však celé demonstrace, i když přinejmenším od Celetné ulice si byl vědom jejího charakteru“

Pelikán Vladimír, nar. 1943, „tramp“

Pinkas Oldřich, nar. 1948

Platil Ferdinand, nar. 1948, „pracuje bez absencí, ve volnu chodí převážně do kina a restaurací, projednáván před MLS pro jízdu na mopedu bez dokladů“

Pobuda Jiří, nar. 1949, „nosí ,Máničku‘“

Prokůpek Václav, nar. 1948

Prošek Bartoloměj, nar. 1946, „byl trestán pro přechod státních hranic, měl útěky z DVM“; otec: „zemřel v r. 1953“; matka: „zemřela v r. 1952“

R

Rak Josef, nar. 1948, „učeň-kuchař RaJ Praha 7, Letenské nám. č. 1“

Ráž Josef, nar. 1947

Rosůlek Miloš, nar. 1949, „studující dvanáctiletky“

Roub Karel, nar. 1950

Rummel Bohuslav, nar. 1947

Růžička Antonín, nar. 1951, „po prázdninách nastoupí jako učeň zedník u PSO Praha“

ods. Růžička Jan, nar. 1949, „se zúčastnil celé akce od Staroměstského náměstí až na Letnou … sám byl rovněž nuceně ostříhán“

S

Salzmann Jan, nar. 1948, matka: „sezonní prodavačka zmrzliny v hotelu Tranzit Praha-Ruzyň“

Sedláček Josef, nar. 1944

Schaffer Jan, nar. 1948, „využívá v současné době prázdnin po skončení studií, navštěvuje většinou kina, vypomáhá otci“

Skříček Libor, nar. 1948

Slavíček František, nar. 1950, „často chodívá do kavárny Luxor n a Václavském nám.“

Slovák Dušan, nar. 1946

ods. Sněhota Jaroslav, nar. 1949, „se zúčastnil celé demonstrace v přední části průvodu … Žádná zvláštní aktivita mu prokázána nebyla“

Sokolovský Karel, nar. 1948

Souček Vladimír, nar. 1951

Starý Jan, nar. 1950, „učeň-provozní elektromontér, n. p. Transporta, Praha 9,Vysočany, Hrdlořezská 198“

Stojka Milan, nar. 1949, „navštěvuje kino Čas“

ods. Střelka Miloslav, nar. 1950, „učeň-zedník, Pražské stavební závody, Praha 2, Belgická 25“; „zpočátku šel vzadu, později, ačkoliv se krátce předtím dal sám nakrátko ostříhat, byl poslán do přední části průvodu, kde pochodovali demonstranti, ostříhaní nuceně“

Š

Šakénas Milan, nar. 1948, „volný čas tráví hrou kulečníku u Nováků v Praze 1“

Šedivý Jaroslav, nar. 1947, „stýká se s příslušníkem NSR, se kterým si vyměňuje gramofonové desky, nosí ,máničku‘“

Škobis Ondrej, nar. 1948, otec: „režisét Kladenského divadla“

Šlégl [záznam je obtížně čitelný; příjmení není jisté] Jaroslav, nar. 1948, „zaměstnán: Druchema, lidové družstvo pro chemickou výrobu a služby – závozník“; „navštěvuje restaurace v celé Praze. Je řádně zaměstnán“

Šorner Tomáš, nar. 1949. matka: „úřednice Čechofracht“

Štefan Vladimír, nar. 1948

Šubrt Antonín, nar. 1948

Šváb Jaroslav, nar. 1949

T

Trans František, nar. 1948

Třešňák Zdeněk, nar. 1949, „dochází často na rampu musea, do Alfy a podniku Vltava“

ods. Turek Miloš, nar. 1949, „nepatřil mezi nuceně ostříhané vlasatce. Průvod asi 3 x počítal, vyzýval demonstranty k tleskání“

U

ods. Unger (Ungr) Jan, nar. 1948, „jak doznal, vydával během demonstrace různé skřeky a pískal na prsty … Jednal tedy i on ze zjevné neúcty ke společnosti“; „jeho pracovní morálka v namáhavé fyzické práci zauhlovače je v poslední době před trestným činem dobrá“

V

Vágner Stanislav, nar. 1947, „navštěvuje různé restaurace v Praze, jako u Fleků, Slovanský dům“

Vandas František, nar. 1947

Vaníček Jiří, nar. 1950. „učeň údržbář“

Vejvoda Petr, nar. 1949

Verner Jiří, nar. 1947, „schází se s ,máničkama‘ v pasážích“

Vobrátílek Vladimír, nar. 1951, „učeň-brusič v n. p. TOS Hostivař“

Vocelka Pavel, nar. 1946

Vodrlind Josef, nar. 1948

ods. Voves František, nar. 1949, „se zúčastnil pochodu jen zčásti … svou účastí … po objektivní stránce naplnil skutkovou podstatu trestného činu podle § 202/1 tr. z.“

Vrabec Miloš, nar. 1948, „učeň-pokrývač OPBH Praha 8“

Z

Zada Michal, nar. 1949, „učeň-frekvenční mechanik n.p. Tesla-Hloubětín“; otec: „přísl. KS-SNB Praha“

Zahrádka Jan, nar. 1950, matka: „leštička zlata družstvo Soluna“

Závorka Karel, nar. 1949, „absence nemá, v letní době provozuje kanoistiku, v zimní době košíkovou za Staion mládeže. Dochází do vnitřní Prahy, chodí na big-beatové skupiny“; matka: „úřednice Předsednictva vlády“

Zazvonil Milan, nar. 1948, „schází se s děvčaty v bytě CULKA v Praze 7“

Zeman Pavel, nar. 1950

Zemek Rudolf, nar. 1948

Zinek Slávek, nar. 1948

Zöldber Zdeněk, nar. 1951, „letošního roku skončil povinnou školní docházku, od 1.9.1966 nastoupí jako učeň zedník u Pražské stavební obnovy“

Zounek Miroslav, nar. 1950

Zralý Otto, nar. 1948, „studující zdravotní školy v Praze 1“

Zumr Vladimír, nar. 1949

Ž

Žižka Miloslav, nar. 1948, „dne 18. 8. 1966 společně s kamarádem Josefem Jandou přijeli do Prahy, kde se dne 19. 8. 1966 sešli u Musea na Václavském nám. se skupinou ,Vlasatci‘“; otec: „příslušník SNB z S-VB České Budějovice“

 

ŽENY

A

Adamcová Alena, nar. 1947

B

Bartošová Daniela, nar. 1949, „cestuje po republice“

Beránková Dana, nar. 1947

Blažková Alena, nar. 1951

Brabcová Alena, nar. 1948, „lustrace: 1x kontrola, 1x Apolinář“

G

Gáborová Libuše, nar. 1947, „do Prahy přijela s kamarádkou Skalovskou“

Güntherová (nebo Güntnerová) Marie, nar. 1951, „studující ZDŠ“

H

Hanygovská Eva, nar. 1950

Holubová Marie, nar. 1950, „učednice v podniku Drutex Praha“

J

Jarošová Alena, nar. 1949, „studující“; „údajně netrestaná“

Jurnečková Jana, nar. 1950, „asi 14 dnů se pohybuje po Praze a přespává u Marcely Vondrlindové“

K

Kociánová Dagmar, nar. 1949

Komárková Helena, nar. 1951, „opatření: po výslechu a výslechu propuštěna“

Kováčová Jana, nar. 1951

Krejčová Marie, nar. 1949

L

Loudová Marcela, nar. 1949

M

Masáková Danuše, nar. 1950

Minaříková Olga, nar. 1948, „byla s kamarádkou Treterovou na dovolené v Karlových Varech a projížděla Prahou“; otec: „zaměstnán u MV MS VB Brno“

P

Pirasová Eva, nar. 1949, „studující 12 letky 3.ročník“; „údajně netrestaná“

R

Rejsková Helena, nar. 1950

Ruprychová Hana, nar. 1948

S

Skalovská Jaroslava, nar. 1950, „do Prahy přijela za svých chlapcem Milanem Zazvonilem, bytem Praha 4“

Strádalová Jiřina, nar. 1952, „školačka ZDŠ“, „po výslechu předána do DVM“

Synková Daniela, nar. 1951, otec: „armádní trenér judo, Plzeň“

Š

Šandorová Eva, nar. 1949, „o dovolené navštívila Prahu … přespávala u Dany Beránkové z Prahy“

T

Treterová Daniela, nar. 1947, „byla s kamarádkou Minaříkovou na dovolené v Karlových Varech a projížděla Prahou“

V

Veselá Jaromíra, nar. 1952, „žákyně ZDŠ Žalany“; „autostopem jela do Prahy, kde se zdržovala u ml. Jany Šedivé… po dobu pobytu v Praze navštěvoval se Šedivou LUxor“; „předána do DVM“

Vodrlínová Marcela, nar. 1946, „navštěvuje kavárnu Deminka. Navštěvovala s dalšími byt Braziského státního občana Luisse v Praze 10., ve Strašnicích“

Vysušilová Bohumila, nar. 1949

 

 

Seznam zkratek, použitých v zápisech orgánů činných v trestním řízení:

ČKD-trakce – Českomoravská-Kolben-Daněk, oborový podnik, závod Trakce

čl. – člen, členka

Čsl. – Československý

DVM – Domov výchovy mládeže

JUDr (správně má být: JUDr.) – doktor práv

KSČ – Komunistická strana Československa

KS-SNB – Krajská správa Sboru národní bezpečnosti

KU – Karlova Univerzita

min. – ministerstvo

M. J. Hus – Mistr Jan Hus

ml. – mladistvý, mladistvá

MLS – Místní lidový soud

MS VB – Městská správa Veřejné bezpečnosti

MS-VB – Městská správa Veřejné bezpečnosti

MV – ministerstvo vnitra

nám. – náměstí

n. p. – národní podnik

NSR – Německá spolková republika

OP – občanský průkaz

OPBH – Obvodní podnik bytového hospodářství

pod. – podnik

přísl. – příslušník

PSO – Pražská stavební obnova

RaJ – Restaurace a jídelny

SVPŠ – dnes: Střední průmyslová škola stavební

S-VB – Správa Veřejné bezpečnosti

TOS – Továrny obráběcích strojů

ul. – ulice

ÚRO – Ústřední rada odborů

VB – Veřejná bezpečnost

zam. – zaměstnanec, zaměstnán či zaměstnána

zaměst. – zaměstnanec

ZDŠ – základní devítiletá škola

 

JUDr. Lubomír Müller, autor působí jako advokát v Praze
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP