Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, schválila vláda

Rodná čísla by měly úřady i nadále zapisovat do občanských průkazů. Počítá s tím návrh Ministerstva vnitra, který na svém zasedání dne 13. září

Rodná čísla by měly úřady i nadále zapisovat do občanských průkazů. Počítá s tím návrh Ministerstva vnitra, který na svém zasedání dne 13. září 2023 schválila vláda. Aktuální předpisy počítají s koncem zapisování rodných čísel do průkazů od roku 2025, nově nebude zapisování zákon časově omezovat. Návrh novely zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., zahrnuje také změnu týkající se zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), resp. insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle předkladového materiálu zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

 

„Vypuštěním údaje o rodném čísle z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů původního záměru zákona o základních registrech, a měla tím být zahájena identifikace fyzických osob prostřednictvím čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů, namísto rodných čísel. Rodné číslo však stále plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby,“ vysvětlují nutnost změny předkladatelé.

Rodné číslo totiž podle nich slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. „Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů,“ stojí v návrhu. Připraveny podle něj nejsou ani některé státní agendy.

Vicepremiér pro digitalizaci PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., už v červnu uvedl, že chce upravit zákon tak, aby konkrétní termín pro konec zápisu rodných čísel neobsahoval. Z jednání s partnery podle něj vyplynulo, že si změny nikdo nepřeje. „Byly by vynucené zákonem, který před 13 lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace,“ uvedl tehdy Bartoš. Změna podle něj ztrácí smysl i s ohledem na chystanou unijní regulaci.

Návrh novely zahrnuje také změnu týkající se insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle materiálu zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

Vláda na svém zasedání projednala i návrh novely zákona  č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Navržená změna má umožnit používání elektronických dokladů namísto stávajících plastových. Zakotvuje právo občanů používat e-Doklady, upravuje způsob, jak se jimi budou občané prokazovat, stanoví povinnost pro dotčené subjekty elektronický doklad přijímat a nastavuje harmonogram náběhu této povinnosti. Lidé by tak mohli mít všechny doklady uloženy například v mobilním telefonu.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: vlada.cz

Go to TOP