Vláda schválila vstup do dvojice řízení před Ústavním soudem

Vláda vstoupí do dvou řízení u Ústavního soudu, která se týkají zrušení části občanského zákoníku a předpisu o pedagogických pracovnících. Rozhodla o tom na svém zasedání, dne 30. srpna 2023. V obou případech bude vláda před Ústavním soudem navrhovat, aby soud návrh zamítl.

 

První řízení, sp. zn. Pl. ÚS 27/23, se týká zrušení věty druhé ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Návrh podal Okresní soud ve Vyškově. Napadené ustanovení stanovuje, že při ublížení na zdraví má škůdce odčinit újmu poškozeného peněžitou náhradou, která vyváží plně vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy. „Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti,“ stojí v příslušném paragrafu.

Podle návrhu však taková formulace odporuje zásadám právního státu, který má zajistit předvídatelné rozhodování. „Navrhovatel tvrdí, že bez existence závazného prováděcího předpisu stanovícího alespoň základ pro vyčíslení nemajetkových újem (…) je zcela nemožné docílit toho, aby napadená právní úprava (…) byla slučitelná s principy předvídatelnosti práva a právní jistoty, a aby v tomto směru bylo také předvídatelné rozhodování soudů,“ shrnuje vláda.

Vláda bude v řízení prosazovat zamítnutí návrhu. Odkazuje na stanovisko Nejvyššího soudu, podle kterého metodika k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění nemůže mít závazný charakter. Nejvyšší soud doporučil řídit se metodikou publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a svůj postup zdůvodňoval podle pravidel, které nastavuje. Podle navrhovatelů ale není metodika právní předpis a ve Sbírce se vůbec neměla objevit.

 

Ve druhém řízení – sp. zn. Pl. ÚS 38/23 – se jedná o návrh skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). „Navrhovatelé namítají, že napadená úprava legalizuje ‚dlouhodobě trpěný protiprávní stav‘, kdy speciální pedagogové provozují mimo školská zařízení logopedické poradny zaměřené téměř výlučně na ‚léčení‘ logopedických vad,“ uvádí předkládací zpráva pro vládu.

Úprava podle navrhovatelů tento stav legalizuje, protože umožňuje, aby zdravotnický obor vykonával absolvent pouze magisterského pedagogického programu, a to okamžitě po ukončení pedagogického studia, bez praxe, bez dalšího povinného vzdělávání, bez povinných zkoušek, bez kontroly státních orgánů, bez vázanosti na zdravotní pojišťovny a za úplatu.

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je však úprava účelná a v souladu s ústavním pořádkem. Vláda tak nakonec i v tomto řízení bude navrhovat, aby soud návrh na zrušení části předpisu zamítl.

 

Zdroj: ČTK, vlada.cz
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP