Češi jsou každým rokem ochotnější najmout si právníka, překážkou je cena

Každoroční průzkum o chování Čechů v oblasti právních služeb provedla společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS. Oproti minulému roku se zvedl počet lidí, kteří si v případě právních sporů najímají právníka, přestože téměř polovina Čechů považuje právní služby za příliš drahé. Příčiny sporů se nejčastěji týkají rodiny nebo dědictví a ochotu je řešit mimo jiné zvyšuje sjednané pojištění právní ochrany.

 

„Průzkum ukázal, že letos si při řešení právního sporu najalo právníka o 7 % více Čechů než minulý rok (v roce 2022 se totiž k právním službám hlásilo 51 % lidí a letos 58 %). Vysokoškolsky vzdělaní se přitom na právníky obrací ochotněji než lidé s nižším vzděláním. Hlavním důvodem, proč by se někteří právním službám raději vyhnuli, je jejich cena (48 % lidí považuje služby za příliš drahé, což je o 8 % více než předchozí rok). Téměř třetina (30 %) pak deklaruje, že dokážou problémy vyřešit sami,” shrnuje Jitka Chizzola, která stojí v čele společnosti D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

 

Překážkou bývá především vysoká cena a složitost sporu

Co se cen za právnické služby týče, třetina Čechů přiznává, že netuší, kolik takové služby stojí. Více než polovina z nich si myslí, že to je 1 000 až 5 000 Kč za hodinu. Ti mladší přitom předpokládají, že právní služby jsou spíše dražší. „Správnou odpověď tady budeme hledat jen těžko. Cena právní služby se liší podle konkrétní oblasti, které se týká. Z naší zkušenosti se ale průměrně pohybuje okolo 2 500 Kč za hodinu. To znamená, že Češi mají odpovídající představu o tom, kolik u nás právní služby stojí,” uvádí Jitka Chizzola.

„Příliš vysoká cena“ a složitost sporu jsou pak nejčastějšími důvody, proč se lidé právnických služeb straní. Častěji přitom právníky za drahé považují ženy. Muži k nim pak chovají nižší důvěru. Přesto si ale dle letošního průzkumu více než polovina Čechů (58 %) jejich služby najímá, když se v právním sporu ocitne. I většina z těch, co se do sporu ještě nikdy nedostala, by si v tomto případě právníka najala (také 58 %).

 

Většina Čechů má s právními službami zkušenosti, stále je ale prostor pro osvětu

Češi přitom s právními službami mají stále bohatší zkušenosti – už dvě třetiny z nich je někdy využilo. Paradoxem přitom je, že dle letošního průzkumu se většina lidí (69 %) ještě nikdy nedostala do právního sporu. „To poukazuje na rozmanitost nabízených právních služeb, které ani zdaleka nekončí u zastupování klientů před sousedem či jiného řešení právních sporů, jak si někteří mohou myslet. Škála je o dost pestřejší a služby zahrnují například poskytování právního poradenství, provádění právního výzkumu a analýzy právních předpisů nebo přípravu dokumentů včetně pracovních či kupních smluv, plných mocí, předžalobních výzev a žalob, žádostí o rozvod manželství, závětí a dalších,” vysvětluje ředitelka D.A.S.

V tomto směru se proto opět ukazuje, že na českém trhu je v oblasti právních služeb stále prostor pro osvětu. Jen informovaný člověk se může dobře rozhodnout o tom, jaký postup by měl v případě hrozícího právního sporu zvolit a jak se včas bránit. Společnost D.A.S. se tuto vědomostní propast snaží průběžně zaplňovat například praktickými materiály na portálu pravoprovsechny.cz.

 

Pojištění právní ochrany zvyšuje ochotu řešit problémy

To, kdy lidé budou právní služby potřebovat, je nevyzpytatelné. Nejčastější příčiny sporů se sice týkají rodiny a dědictví (30 %), běžně ale problémy vznikají i na pracovišti (například při vymáhání dlužné mzdy), mezi sousedy (například při rušení nočního klidu) nebo na dovolené (například při autonehodě v zahraničí). Následky těchto sporů se pak zpravidla řeší ve spolupráci s právníky.

Společnost D.A.S. proto mimo jiné nabízí krytí nákladů právní ochrany na základě sjednaného pojištění – tato služba pak kromě samotného vyřešení právních sporů pomáhá i s úsporou případných nákladů za právníky. Toto pojištění právní ochrany dle aktuálního výzkumu zvyšuje ochotu lidí řešit právní spory. 31 % lidí totiž souhlasí s tím, že by se pustili do právních sporů, kdyby měli sjednané příslušné pojištění. Ochota investovat do právní ochrany se přitom mezi Čechy liší jen mírně, a to především dle dosaženého vzdělání – lidé s vysokoškolským vzděláním by zaplatili měsíčně za pojištění méně než lidé se základní školou.

 

Zdroj: commlab.cz
Foto: canva.com

 

Go to TOP