Zpestřete si konec prázdnin dvojčíslem BA, které právě vychází

Rekordní počet deseti odborných článků, většinou z pera kolegů-advokátů, ale i judikaturu, recenze, ukázky z kárné praxe či pozvánky na vzdělávací i sportovní akce pořádané ČAK, to vše přináší letní dvojčíslo Bulletinu advokacie, které je právě na cestě na stůl ve vaší kanceláři.

 

V rubrice Aktuality referujeme rovněž o tiskové konferenci, na které vedení ČAK představilo novinářům a jejich prostřednictvím i celé široké veřejnosti novinky v advokátních úschovách, účinné od 23. července 2023, které mají zvýšit jejích bezpečnost pro klienty.

Odbornou část BA č. 7-8/2023 otevírají dva články, které získaly druhé a třetí místo v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2022 a v Bulletinu advokacie je publikujeme tradičně v souladu se statutem soutěže. S příspěvkem Úloha státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních a úvaha nad změnou související právní úpravy, získal druhé místo Jakub Sivák, třetí místo obdržela Natálie Kuňáková za zamyšlení Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?

Z trestněprávních příspěvků bychom rádi upozornili na článek Aleny Tibitanzlové a Roberta Šipuly Vybrané aspekty trestného činu účasti na sebevraždě, který analyzuje současnou skutkovou podstatu trestného činu účasti na sebevraždě podle § 144 trestního zákoníku, včetně relevantní judikatury a statistických údajů Ministerstva spravedlnosti, a také na příspěvek Jana Brázdy Účastník trestního řízení ve světle zásady akcesority účastenství, který k tématu rovněž uvádí recentní judikaturu.

Na praktický problém s novelou č. 55/2017 Sb., která v § 45 odst. 2 trestního řádu upravila otázku zastoupení nezletilého poškozeného opatrovníkem-advokátem, jenž má ale v trestním řízení méně oprávnění než zmocněnec, na jehož bezplatnou pomoc mají jinak nezletilci nárok, pak upozorňuje ve svém článku Nevděčná role opatrovníka nezletilého poškozeného v trestním řízení Tomáš Stavrovský.

Z civilistických příspěvků v BA č.7-8 najdete například článek Moniky Bernardové Valorizace vnosů při vypořádání SJM a tzv. „nepravá zakrytá mezera v právu“, která v něm rozebírá dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 1172/2022 a 22 Cdo 1765/2022, obsahující výkladové stanovisko k § 742 odst. 2 o. z.; vypořádání SJM se týká i první příspěvek v rubrice Z judikatury, kde publikujeme usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2022, sp. zn. 22 Cdo 3652/2021, které se zabývá otázkou, kdy je domácí násilí důvodem pro disparitu podílů v řízení o vypořádání SJM.

Z praxe vychází i příspěvek Jana Nemanského nazvaný Přenesení působnosti provést organizační změnu na dozorčí radu – je to dobrý nápad?, jenž v něm rozebírá dopady takovéhoto rozhodnutí jak dovnitř společnosti, tak navenek.

Hezký zbytek léta při čtení letního dvojčísla Bulletinu advokacie přeje

 

 Redakce BA a AD

 Foto: redakce AD

Go to TOP