Návrh zákona k předcházení úpadku podniků Senát asi schválí

Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, jenž má pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích předejít úpadku, Senát asi schválí beze změn. Přijetí předlohy i doprovodné insolvenční novely doporučil 16. srpna plénu hospodářský výbor hlasy všech přítomných členů. Horní komora jako celek projedná návrh zákona a související novelu na schůzi příští týden ve středu. Před tím se k nim ještě sejde garanční ústavně-právní výbor.

 

Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu podniku. Preventivní restrukturalizací se bude rozumět postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu. Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám. Takzvaným nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

„Životaschopné podniky by se měly vyhnout úpadku,“ uvedl předseda senátního hospodářského výboru a zpravodaj návrhů Miroslav Plevný. Je podle něho škoda, že postup nebudou moci využít i podnikající fyzické osoby.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví. Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Sněmovna zpřesnila v návrhu zákona postup přípravy preventivní restrukturalizace nebo vymezení nedotčených stran. Odstranila možné výkladové nejasnosti a opravila chyby i nepřesnosti v odkazech.

Předlohy vychází z evropské směrnice, jejíž začlenění do českého právního řádu má zatím zhruba roční zpoždění. Česko už podle náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava čelí v této věci řízení o porušení povinnosti.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP