I v tomto školním roce uspořádá ČAK řadu seminářů, prezenčních i online

Odčinění újmy na zdraví, Mezinárodní rodinné vztahy či Odpovědnost advokáta za újmu způsobenou při výkonu advokacie – to je jen několik

Odčinění újmy na zdraví, Mezinárodní rodinné vztahy či Odpovědnost advokáta za újmu způsobenou při výkonu advokacie – to je jen několik z mnoha seminářů, které pro Vás připravil Odbor výchovy a vzdělávání ČAK na začátek nadcházejícího školního roku. Ty první začínají již v prvním zářijovém týdnu, a rozhodně stojí za účast.

 

 

ODČINĚNÍ ÚJMY NA ZDRAVÍ A JINÉ NEMATERIÁLNÍ ÚJMY Z POHLEDU ÚSTAVNÍHO SOUDCE

Termín: čtvrtek 7. září 2023, od 9:00 do 16:00 hodin

Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu ČR

 

Přednáška bude zaměřena na problematiku náhrady nemajetkové újmy za zásahy do přirozených práv člověka i právnických osob (ochrana osobnosti, dobré pověsti, náhrada újmy za nezákonné trestní stíhání, průtahy v soudním řízení apod.) se zvláštním zaměřením na náhradu újmy na zdraví.

Obsah semináře:

 • ústavněprávní ochrana přirozených práv člověka;
 • odčinění za zásahy do osobní integrity člověka i pozůstalých (postmortální ochrana);
 • ochrana osobnosti člověka a dobré pověsti právnické osoby;
 • náhrada imateriální újmy způsobené nesprávným úředním postupem či nezákonným
  rozhodnutím;
 • náhrada újmy na zdraví;
 • participační práva pacientů;
 • k postupu podle Metodiky NS pro odčinění imateriální újmy na zdraví;
 • specifika medicínských sporů;
 • aktuální judikatura Ústavního soudu z oblasti náhrady nemateriální újmy (všeho
  druhu);
 • procesní aspekty sporů o náhrady nemateriální újmy.

Uzávěrka přihlášek: 1. září 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete  se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

MEZINÁRODNÍ RODINNÉ VZTAHY

Termín: čtvrtek 14. září 2023, od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektor: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka a zároveň lingvistka, cizinka žijící dlouhodobě v ČR, autorka a spoluautorka mnohých výzkumů a publikací věnovaných dětem s odlišnými mateřskými jazyky a vztahům mezi Čechy a jejich sousedy

 

Anotace semináře:        

Obsahem semináře budou vybraná témata ze sociální a vývojové psychologie, užitečná pro práci s klienty řešícími problémy v mezinárodních vztazích. Rozcházející se rodiče často vyžadují řešení spojená se stěhováním s dětmi nebo mezistátní střídavou péči. Zpravidla u toho argumentují přínosem pro jazykovou vybavenost potomků. Proto speciální pozornost bude věnována tomu, jak probíhá vývoj řeči, co mu pomáhá a co škodí, a jak se mají k realitě laické představy o bilingvismu. Vše na konkrétních příkladech z praxe a vysvětleno srozumitelně i pro ty, kteří žádným cizím jazykem nemluví.

 

Uzávěrka přihlášek: 7. září 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

ODPOVĚDNOST ADVOKÁTA ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU ADVOKACIE

Termín: čtvrtek 21. září 2023, od 13:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektor: JUDr. Radim Miketa, advokát, náhradník představenstva České advokátní komory

 

Program:

 • druhy odpovědnosti,
 • povinnosti advokáta,
 • omezení odpovědnosti advokáta,
 • judikatura

 

Uzávěrka přihlášek: 14. září 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

POLOLETNÍ KURZ PRÁVNICKÉ ANGLIČTINY PRO POKROČILÉ 

Termíny lekcí: vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 hodin (13 lekcí, 1x 90 minut týdně)

rok 2023: 25. 9., 2. 10., 16. 10., 23. 10., 6. 11., 13. 11., 27. 11., 4. 12., 18. 12.
rok2024: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29.1.

Forma kurzu: online – na platformě ZOOM

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra KVASNIČKOVÁ, právnička a učitelka, odborná asistentka na katedře jazyků PF UK

 

Zaměření kurzu:

Kurz je primárně zaměřen na závazkové právo, ale dotkneme se i práva majetkového a v jedné lekci práva azylového. V první části kurzu se budeme věnovat smluvnímu právu obecně, navážeme vybranými smluvními typy a připomeneme si i základy občanského práva procesního a mimosoudního řešení sporů. Důraz je kladen na pojmosloví, komunikaci a práci s autentickými materiály. Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně pokročilá), ideálně však B2 (upper[1]intermediate/pokročilá). Kurz je veden převážně v angličtině a předpokládá se aktivní zapojení frekventantů.

 

Uzávěrka přihlášek: 21. září 2023 (po tomto datu nás kontaktujte telefonicky)

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

AKVIZICE A INVESTICE DO START-UPŮ

Termín: úterý 26. září 2023, od 9:00 do 13:00 hodin

Forma semináře: kombinovaná (hybridní) – buď:

 1. prezenčně na adrese: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí – zájemci o prezenční účast na tomto semináři nechť zašlou přihlášku označenou prezenční účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz
 2. a nebo online (stream): aplikace Cisco webex

zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku na online účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

Lektorka: Mgr. Jana Sedláková, advokátka, specialistka v oblasti práva informačních technologií a star-upů

 

Anotace semináře:

Na semináři si ukážeme, jaké obchodní problémy a příležitosti jsou pro jednotlivé strany důležité během akvizic a investic. Na těchto praktických příkladech si pak ukážeme právní řešení jednotlivých situací, projdeme základní právní dokumenty, které během akvizic a investic vznikají a vysvětlíme si jak efektivně provádět právní prověrky. Seminář bude zaměřen nejen na právní teorii, ale hlavně na jednotlivé postupy v praxi a podíváme se i na technologie, které lze při práci na akvizicích a investicích využít.

 

Uzávěrka přihlášek: 21. září 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Přihlásit se můžete ZDE (prezenční účast) a ZDE (online účast).

Více informací naleznete ZDE.

 

 

Další telefonické informace o uvedených akcích získáte na č. 273 193 251 – p. Marie Knížová.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP