Vrcholné justiční instituce v Brně poprvé navštívil prezident Petr Pavel

Tři vrcholné justiční instituce, které sídlí v Brně, tedy Ústavní soud (ÚS), Nejvyšší soud (NS) a Nejvyšší správní soud (NSS), dnes 7. srpna poprvé v úřadu navštívil prezident Petr Pavel. Prezident se zajímal o problémy a celkový stav justice, a to i ve srovnání se zbytkem Evropy.

 

Návštěva Petra Pavla v Brně měla čistě justiční program, a to zejména s ohledem na pokračující personální přestavbu ÚS. „Přistupuji k tomu s maximální odpovědností, jsem si vědom toho, jakou roli hraje Ústavní soud, ale také Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, v našem právním systému,“ řekl prezident. Ocenil dvacetiletou práci končícího předsedy ÚS JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., soud je díky němu institucí s vysokým kreditem. Věří, že na Pavla Rychetského jeho nástupce JUDr. Josef Baxa dobře naváže.

Po dopolední návštěvě ÚS (více se dočtete ZDE) se prezident pěšky vydal na nedaleký Nejvyšší správní soud. Před sídlem ÚS na něj čekalo asi šest desítek lidí, část z nich Petra Pavla doprovázela k další soudní budově. Několik lidí Petra Pavla cestou požádalo o autogram, několikrát se ozval krátký potlesk.

V hale NSS prezidenta přivítali předseda soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., a místopředsedkyně JUDr. Barbara Pořízková, setkal se také s členy soudu. Předseda Karel Šimka prezidenta republiky seznámil s agendou soudu. V diskusi se shodli, že je třeba v právním systému posílit právní nástroje umožňující, aby důležité dopravní a jiné infrastrukturní stavby obecného významu byly povolovány a budovány v přiměřeném čase.

Poté se prezident republiky setkal se soudci NSS a některými zaměstnanci na mimořádném jednání talárového pléna soudu. Předseda Karel Šimka představil soud a zdůraznil, že soudci NSS se stávají nejen soudci správních úseků krajských soudů, ale ve významné míře i právníci jiných profesí – advokáti, správní úředníci či akademici.

Následovala živá a neformální rozprava o legislativních a právních otázkách. Debatovalo se o právních aspektech nedávné pandemie covidu a obecněji o schopnosti právního systému reagovat na mimořádné stavy, o úskalích legislativního procesu, o vztahu českého a unijního práva a o právní úpravě voleb.

Před 14:30 dorazil Petr Pavel na Nejvyšší soud, kde jej přivítal předseda JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. S předsedou NS a dalšími vrcholnými představiteli jednal prezident o postavení a pravomocech Nejvyššího soudu, zajímal se o komparativní srovnání kondice české justice v evropském kontextu a stranou nezůstaly ani otázky aktuálních problémů justice a její budoucnost. Prezident hovořil o potřebě vytvoření dlouhodobé koncepce směřování soudnictví, a to jak v kontextu soudní soustavy a výkonu státní správy soudnictví, tak i ve vztahu k procesním kodexům.

Během prohlídky funkcionalistické budovy Nejvyššího soudu navštívil prezident Pavel nově zrekonstruovaný Sál Františka Vážného, který od loňského roku nabízí reprezentativní prostory s kapacitou více než 130 osob.

Po skončení návštěvy prezident řekl, že jej zajímaly problémy a celkový stav justice, a to i ve srovnání se zbytkem Evropy. Odjíždí s podněty, kterými se chce dál zabývat a projednávat je s premiérem a ministry.

 

Zdroj: ČTK, NS, NSS
Foto: NS, NSS, ÚS

Go to TOP