Do advokátního nebe odešel JUDr. Vladimír Kracík

V sobotu 29. července 2023 v odpoledních hodinách, ve věku nedožitých sedmdesáti let, nás navždy opustil kolega a přítel JUDr. Vladimír Kracík, člen České advokátní komory, bývalý člen Kontrolní rady ČAK a renomovaný advokát. Posledních třiatřicet let působil ve své advokátní kanceláři v Českých Budějovicích.

 

Doktor Vladimír Kracík se narodil 29. srpna 1953 v Semilech. V letech 1972–1977 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Celý život byl vášnivým sportovcem – již během svého studia na vysoké škole začal hrát závodně za volejbalový oddíl MFF Praha. V té době se střídavě účastnil nejvyšší soutěže extraligy a druhé nejvyšší soutěže I. národní ligy. Díky jeho přítomnosti v ročníku, nenašel jeho tým přemožitele na každoročním volejbalovém turnaji PF UK. Zároveň pravidelně reprezentoval PF na mezifakultních turnajích v rámci Univerzity Karlovy i na turnajích právnických fakult z celé ČSSR v Bratislavě.  Po promoci v roce 1977 absolvoval roční vojenskou službu ve volejbalovém oddílu Dukla Planá u Českých Budějovic.

V roce 1978 nastoupil do Advokátní poradny v Děčíně. Jeho hlavním mentorem se stal JUDr. Oldřich Štefl. Vladimír rád vzpomínal na svůj první den v advokátní poradně, kdy dostal od Oldy do ruky kladívko a šroubovák a k tomu pokyn, aby si sestavil svůj pracovní stůl a zařídil kancelář. Byl vděčný za jednoduchý manuální úkol, namísto samostatné advokátní činnosti. Druhý den se těšil na další pracovní příkaz, avšak ten byl již jiného ražení. Olda Štefl mu vrazil do rukou tlustý spis a řekl: „Vládíku, dnes půjdeš k soudu, drž se stolu a žaloby.“ Tento výrok se stal Vladimírovým mottem po celý jeho profesní život.

V 80. letech se vrátil Vladimír Kracík do jižních Čech a založil rodinu (a narodily se mu tři děti). Zpočátku denně dojížděl z Českých Budějovic do Českého Krumlova. V krajském městě působil od konce 80. let v advokátní poradně a posléze v advokátní kanceláři. Spektrum výkonu advokacie bylo široké – od trestního práva po právo občanské. Dlouhodobě se zabýval také samosprávou, tvorbou práva nebo správními procesy. Bravurně a s výjimečnou citlivostí vnímal podstatu práva a právních pramenů.

Vladimír Kracík byl velkým bojovníkem se srdcem na pravém místě. Pracoval citlivě a empaticky. Nikdy se však nenechal zahnat do situací, kde věděl, že tam již právo právem není. V tom byl velmi nekompromisní. Důsledně ctil morální zásady i zásady slušnosti. Se svou současnou ženou Lenkou vychoval dva syny. Jednoho z nich svou profesí ovlivnil natolik, že i on vystudoval právnickou fakultu a – v souladu s otcovými zásadami – pokračuje v jeho práci.

Vladimír zůstal sportovcem a velkým bojovníkem do posledních chvil svého života. Zemřel na kurtu těsně po vyhraném tenisovém zápase. Jeho smrt přišla jako „blesk z čistého nebe“, jeho rodina, přátelé i kolegové jsou šokující událostí zdrceni a je pro ně těžké uvěřit, že je Vladimír navždy opustil…

Čest jeho památce!

 

 

Foto: archiv rodiny JUDr. Vladimíra Kracíka

Go to TOP