Rezoluce OSN o ženách a bezpečnosti je v Česku plněna jen částečně

Národní akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2021–2025 za rok 2022, plní ministerstva pouze částečně. Resorty zatím například nezorganizovaly konferenci na téma genderové rovnosti v zahraniční politice či nesplnily závazky typu zadání studie na téma vnímání bezpečnosti České republiky u obyvatelstva. Vyplývá to ze zprávy, s níž se na svém zasedání 12. července 2023 seznámila vláda.

 

Například Ministerstvo zahraničí podle materiálu naopak splnilo úkol jednou za rok uskutečnit na vybraných zastupitelských úřadech setkání s obránkyněmi lidských práv, novinářkami či neziskovými organizacemi, které vedou ženy. Jedním ze splněných závazků je také zajištění zastoupení nestátní neziskové organizace a akademické obce v delegaci ČR na zasedání Komise pro postavení žen.

Migranti a migrantky jsou podle materiálů také informováni o podpůrných službách v oblasti prevence, pomoci, péče a zotavení se z domácího, sexuálního a genderově podmíněného násilí.

ČR také vystupuje s doporučeními ke zlepšení lidských práv v členských státech OSN v rámci Univerzálního periodického přezkumu.

„V roce 2022 byla česká doporučení zaměřena mimo jiné na zvyšování participace žen na veřejném a politickém životě (Litva), ochranu práv žen (Polsko), genderovou diskriminaci (Bahrajn, Jihoafrická republika, Zimbabwe, Sýrie), či boj proti sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí (Brazílie, Jihoafrická republika, Moldavsko, Súdán),“ uvádí dokument.

Průběžně plněné jsou podle zprávy například úkoly týkající se interního šetření zaměřeného na motivace a bariéry mladých ve vztahu k práci v armádě či u policie a k účasti na zahraničních misích, na základě kterého by se mělo vytvořit doporučení na podporu zájmu žen a dívek o tuto práci. Průběžně se také podle dokumentu daří usilovat o genderově vyvážené výběrové komise na funkce představených. Resorty mají také mimo jiné za úkol sledovat a vyhodnocovat podíl studujících dívek a chlapců a úspěšnost dívek a chlapců v přijímacím řízení na policejních a vojenských školách.

Rezoluci o ženách, míru a bezpečnosti schválila Rada bezpečnosti OSN před 20 lety. Všechny státy vyzývá, aby zajistily účast žen ve svých bezpečnostních politikách a při budování míru. Na všechny bezpečnostní aktéry apeluje, aby chránili ženy a dívky před porušováním lidských práv, umožnili jim přístup ke spravedlnosti a pracovali na odstranění genderové diskriminace.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP