Antimonopolní úřad bude moci užívat policejní odposlechy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude moci v některých případech využívat policejní odposlechy. Počítá s tím novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Vláda kvůli předpisům EU navrhla novelou především zpřesnit požadavky na fungování úřadu i jeho představitelů. Novela také upravuje ochranu identity oznamovatelů možného protisoutěžního jednání.

ÚOHS bude oprávněný odposlechy využít, když bude prověřovat uzavření utajované horizontální dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže. Bude moci použít jako důkaz záznam telekomunikačního provozu, údaje o telekomunikačním provozu nebo záznam pořízený při sledování osob a věcí opatřených v trestním řízení. Týkat se to bude důkazů získaných v souvislosti s vyšetřováním stanovených trestných činů týkajících se hlavně porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Změna zákona v reakci na evropskou směrnici z roku 2018 posiluje postavení antimonopolních úřadů. Cílem je zaručit, že uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži nepovede k jinému výsledku než při použití evropského práva. Směrnice má zajistit také to, aby tyto úřady měly vždy dostatek zdrojů finančních, lidských i technických. Antimonopolní úřad bude muset v návaznosti na směrnici ze zákona postupovat ve své činnosti nezávisle a nestranně a nesmí přijímat pokyny od orgánů veřejné moci a dalších osob.

Lhůta pro zapracování směrnice do českého práva uplynula už 4. února 2021.

Zdroj: ČTK

Foto: ilustrační

Go to TOP