Protestní shromáždění lze pořádat i v autech, potvrdil Nejvyšší správní soud

Protestní shromáždění lze pořádat i v autech, zaparkovaných či jedoucích v konvoji. Podmínky pořádání podobných akcí vyložil v novém rozsudku

Protestní shromáždění lze pořádat i v autech, zaparkovaných či jedoucích v konvoji. Podmínky pořádání podobných akcí vyložil v novém rozsudku Nejvyšší správní soud (NSS). Verdikt se týká Masopustní jízdy Prahou, kterou v roce 2021 organizoval spolek Milion chvilek. Magistrát hlavního města Prahy tehdy dospěl k závěru, že jízda konvoje vozidel není shromážděním ve smyslu shromažďovacího zákona a odmítl poskytnout součinnost. Z rozsudku NSS zveřejněného na úřední desce vyplývá, že magistrát chyboval.

 

„Shromáždění ve smyslu shromažďovacího zákona může mít formu shromáždění osob ve vozidlech (stacionární shromáždění ve vozidlech) i pohybujícího se konvoje vozidel (mobilní shromáždění ve vozidlech), jsou-li splněny znaky shromáždění,“ stojí v rozsudku.

Ke znakům shromáždění patří například to, že účastníci jsou ve vzájemné interakci, že se potkají na konkrétním místě a v konkrétně ohraničeném časovém úseku nebo že veřejně vyjadřují svůj názor. Podle NSS lze podmínky naplnit i v autech.

„Vyloučení tohoto typu akcí z režimu shromažďovacího zákona by samo o sobě nebránilo jejich konání a nesloužilo ochraně žádného práva ani veřejného zájmu. Oproti tomu podřazení těchto shromáždění pod shromažďovací zákon pro ně stanoví předvídatelný regulační rámec. Ten zahrnuje jak možnost stanovit pro taková shromáždění podmínky, tak i úpravu pro jejich případný zákaz či rozpuštění,“ rozhodl NSS.

Masopustní jízdu uspořádal Milion chvilek v roce 2021, aby upozornil na kauzy tehdejší vlády. Lidé v autech na Strahově vyslechli projev, pak alegoricky vyzdobená vozidla projela například Letnou a Smíchovem. Forma akce vyplynula z tehdy platných opatření proti šíření koronaviru.

Vzhledem k postoji Magistrátu hl. m. Prahy, který přejala i policie, se akce uskutečnila v běžném provozu. Účastníci jízdy museli dodržovat předpisy a zastavovat na semaforech, což vedlo k rozdělování konvoje a k mísení účastníků protestu a běžného silničního provozu.

Milion chvilek později podal žalobu. Magistrát se podle žaloby dopustil nezákonného zásahu tím, že odmítl poskytnout spolku součinnost při zabezpečení shromáždění, a policie tím, že neorganizovala dopravu tak, aby účastníci akce mohli jet nízkou rychlostí v sevřeném celku.

Městský soud vyhověl žalobě ve vztahu k magistrátu, ale nikoliv ve vztahu k policii. Kasační stížnost k NSS proto podal jak magistrát, tak Milion chvilek. NSS nyní pražský rozsudek zrušil.

V dalším řízení má Městský soud v Praze vycházet z potvrzeného právního názoru, že oznámená akce byla shromážděním. Co se týče policie, musí soud nejprve objasnit, zda se Milion chvilek její asistence sám nevzdal, když zástupce spolku v e-mailu sdělil, že se bez ní obejde.

„Teprve následně bude (Městský soud v Praze) případně zkoumat, zda měl žalovaný (Policie ČR) povinnost poskytnout žalobci součinnost, které se nyní domáhá,“ stojí v rozsudku.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP