Antimonopolní úřad bude moci využívat policejní odposlechy, Senát souhlasil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude moci v některých případech využívat policejní odposlechy. Počítá s tím novela o ochraně hospodářské soutěže, kterou 21. června schválil Senát. Vláda kvůli předpisům EU navrhla novelou především zpřesnit požadavky na fungování úřadu i jeho představitelů. Novela, kterou dostane k podpisu prezident, má také upravit ochranu identity oznamovatelů možného protisoutěžního jednání.

 

ÚOHS bude podle novely zákona 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže oprávněn odposlechy využít, když bude prověřovat uzavření utajované horizontální dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže. Bude moci použít jako důkaz záznam telekomunikačního provozu, údaje o telekomunikačním provozu nebo záznam pořízený při sledování osob a věcí opatřených v trestním řízení.

Týkat se to bude důkazů získaných v souvislosti s vyšetřováním stanovených trestných činů týkajících se hlavně porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

„V současné době dochází k situacím, kdy stát má důkazy o kartelových dohodách, ale orgány činné v trestním řízení je nemohou potrestat, protože nedokážou prokázat subjektivní stránku trestného činu. Postupují tyto důkazy úřadu, který je ovšem v řízeních o kartelech nemůže využít, protože k tomu nemá zákonné oprávnění,“ sdělil již dříve mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Antimonopolní úřad by přitom podle něho takové kartely potrestat mohl, protože v soutěžním právu mají právnické osoby objektivní odpovědnost. Obdobná právní úprava byla ve hře už v minulosti, nynější návrh je užší.

Změna zákona má v reakci na evropskou směrnici z roku 2018 posílit postavení antimonopolních úřadů. Lhůta pro zapracování směrnice do českého práva uplynula již 4. února 2021.

Cílem je zaručit, že uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži nepovede k jinému výsledku než při použití evropského práva. Směrnice má zajistit také to, aby tyto úřady měly vždy dostatek zdrojů finančních, lidských i technických.

Antimonopolní úřad bude muset ze zákona postupovat ve své činnosti nezávisle a nestranně a nesmí přijímat pokyny od orgánů veřejné moci a dalších osob. Předloha výslovně stanoví neslučitelnost funkce předsedy antimonopolního úřadu s dalšími funkcemi, například poslance nebo senátora. I nadále mu zůstane zapovězeno členství v politických stranách. Senátorka Hana Kordová Marvanová se obává, že po přijetí novely bude obtížnější realizace chystané reformy antimonopolního úřadu. Podle senátorky je řízen monokraticky a jeho personální obměna se ztíží.

Zákon by měl také nově upravit utajení identity oznamovatelů možného porušení pravidel hospodářské soutěže. Pokud oznamovatel současně s podáním informací požádá o utajení své identity, bude mít úřad možnost, nikoli povinnost mu vyhovět. Podmínkou bude to, že by mohly být ohroženy nebo poškozeny jeho oprávněné zájmy. Úřad však bude muset postupovat při dalším šetření tak, aby nezmařil účel utajení identity oznamovatele.

Novela také rozšiřuje i na úřady a další státní instituce možnost nabídnout antimonopolnímu úřadu závazek, který povede k obnovení hospodářské soutěže na trhu, pokud úřad zjistí, že ji někdo porušil. Dosud měly tuto možnost pouze firmy.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP